Så här ansluter du dig till en skola

 • För att du ska komma åt de läromedel som din skola har köpt och för att du som är lärare ska se rätt elever måste du registreras på skolan. Både elever och lärare kan endast anslutas till en skola med hjälp av en lärare på skolan som redan har ett lärarkonto hos Natur & Kultur, eller med hjälp av vår kundsupport. Även du som administrerar köp av läromedel behöver vara registrerad på skolan och ha lärarkonto.

  Du ser om du är registrerad på en skola genom att skolans namn står under ditt eget namn på hemskärmen när du är inloggad. Även du som administrerar köp av läromedel behöver vara registrerad på skolan. 

  Registrering på skolan kan alltså göras av en av skolans lärare/personal som redan är registrerad. Om det inte finns några befintliga användare på skolan kontakta teknisk support hos Natur & Kultur så hjälper vi dig.

  Så här registrerar en lärare en ny användare på skolan (rekommenderas)

  1. Logga in och gå till Administration och fliken Lärare eller Elever. Administration hittar du under ditt namn på Hemskärmen.
  2. Tryck på Lägg till lärare eller Lägg till elever (i rätt klass om klassen finns, annars kan du skapa en ny klass) och skriv eller kopiera in e-postadressen till användaren som ska läggas till. Tryck Lägg till användare. Det finns också möjlighet att importera större antal elever.
  3. Ett mejl skickas ut till e-postadressen med uppgifter om inloggning om den som registrerats inte haft något konto innan.

  Vi rekommenderar elevregistrering via Administration för att få in eleverna direkt i rätt klasser. Med anslutning via åtkomstkoder hamnar eleverna inte i klasser utan behöver läggas dit manuellt efteråt.

  Så här fungerar åtkomstkoder

  Som lärare kan du via Administration och flikarna Lärare respektive Elever ta fram en åtkomstkod till kollegor eller elever som själva skapar sina konton så att de kan ansluta sig till skolan med hjälp av åtkomstkoden (observera att eleverna då inte hamnar i klasser utan behöver läggas till i klasser efteråt). Detta sätt att ansluta sig till skolan är särskilt användbart för elever inom vuxenutbildningen. När en elev eller lärare har skapat ett konto själv (privatkonto) och ska ansluta sig till skolan kan det göras på följande sätt:

  1. En lärare som redan har ett lärarkonto kan skapa en åtkomstkod (Administration, fliken Elever eller Lärare) genom att slå på Använd åtkomstkod. Då kommer åtkomstkoden att synas undertill och du kan se vilka som använt koden. Slår du av åtkomstkoden går det inte längre att använda koden för att ansluta sig till skolan.
   Åtkomstkod_Elev.JPG

  2. Läraren delar/skickar åtkomstkoden till sina elever eller kollegor.

  3. Elever/lärare som har skapat och loggat in på sitt privatkonto trycker på knappen Anslut till skola och får upp en ruta där de kan fylla i åtkomstkoden de har fått och kopplas därmed till skolan. En åtkomstkod för Lärare gör kontot till ett lärarkonto och en åtkomstkod för Elev gör kontot till ett elevkonto.
   Anslut_med_åtkomstkod.JPG

  4. Är du redan ansluten till en skola men har fått en åtkomstkod för att ansluta dig till en ny skola hittar du anslutningslänken genom att trycka på de tre punkterna under ditt namn på hemskärmen.
   Anslut_med_åtkomstkod_2.JPG

  5. Observera att anslutning till skola via åtkomstkod innebär att eleverna inte automatiskt läggs in i klasser. Du som lärare kan skapa en klass och lägga in eleverna i klassen efteråt. Detta gör du i Administration, fliken Elever.

  Kan jag vara registrerad på flera skolor?

  Du kan vara registrerad på flera skolor med samma konto/e-postadress. Då registreras du på var och en av skolorna (du får bara mejl med uppgifter om inloggning första gången).

  Du kan växla mellan skolorna direkt på hemskärmen genom att trycka på de tre prickarna (…) som finns vid den aktiva skolans namn under ditt eget namn ifall du är registrerad på flera skolor.

 • Fick du svar på din fråga?