Skapa en kurs - verktyget för att koppla ihop dig med dina elever och tilldela dem licenser

 • Introduktion

  Det är genom kurser som du kopplar ihop dig med dina elever och tilldelar dem licens i produkten du lagt in i kursen.

  Kurser för Digilär- och Digitalprodukter har flera inställningsmöjligheter, och de kan också användas bland annat för att följa elevernas arbete. Läs mer i supportartikeln om kurser i Digilär och Digital. Även uppföljning av elevernas arbete i webbövningar som ingår i kostnadsfritt digitalt extramaterial förutsätter att du har skapat en kurs med dina elever.

  _________________

  Om ni har en integration med inloggning via Skolon, itslearning eller Canvas sker licenstilldelning i dessa plattformar men du behöver oftast ändå en kurs för att koppla ihop dig med dina elever. I vissa fall skapas kursen automatiskt via integrationen (gäller itslearning och Canvas samt NOKflex i Skolon).
  _________________

  Innehåll i denna artikel

  A. Skapa kurs

  B. Tilldela licenser

  C. Administrera kurs

  A. Skapa kurs

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din startsida i NOKportalen som du kommer till när du loggat in.

  1. Tryck på Skapa kurs under läromedlet du vill använda.

  Skapa_kurs_mar24.JPG

  2. Fyll i uppgifter om:

  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på startsidan i NOKportalen när kursen är skapad. Lägg gärna till en klass-/gruppbeteckning och läsåret i namnet, utöver t.ex. ämnet.
  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du väljer från de produkter som skolan har köpt licens i, eller till exempel kostnadsfritt extramaterial som finns tillgängligt. Du kan välja att lägga till flera produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera produkter).  
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan, enstaka elever från en eller flera klasser, eller från en elevlista (Elever utan klass) som är registrerade under Administration/Elever. I vissa fall kan även grupper väljas om ni har integration via Skolon eller Skolfederation – observera att det då kan finnas två flikar, en för klasser, en för grupper.

  Skapa_kurs_val_feb24.JPG

  3. Avsluta med att trycka på knappen Skapa kurs.

  B. Tilldela licenser

  När du skapat kursen tilldelar du eleverna licenser i de produkter som ingår i kursen. Om det finns licenser inlagda på skolan kan du tilldela dem direkt från kursen via Hantera licenser. Eleverna får då en licens och kursen blir synlig på elevens startsida i NOKportalen (förutsatt att skolan har lediga licenser att tilldela eller att återanvända). 

  Kurs_Hantera_licenser_feb24.JPG

  • Har ni en integration där ni loggar in via Skolon, itslearning eller Canvas sköts licenstilldelningen via dessa plattformar istället.
  • Om dina elever köper sina egna licenser behöver du inte tilldela licenser till eleverna men om du vill följa/styra elevernas arbete i Digilär- och Digitalprodukter eller i NOKflex Matematik behöver du ändå skapa en kurs för att koppla ihop dig, läromedlet och eleverna.

  C. Administrera kurs

  Genom Administrera kurs kan du när som helst göra följande justeringar i din kurs:

  • Ändra kursens namn.
  • Lägg till/ta bort produkter i kursen.
  • Lägg till/ta bort elever och lärare i kursen.
  • Ändra start- och slutdatum för kursen.
  • Arkivera kursen.  

  Tryck på kugghjulet vid kursen på din startsida i NOKportalen för att komma till Administrera kurs. Kurssidan för Digilär- och Digitalprodukter har också en länk till Administrera kurs.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration, i fliken Kurser

  Mer detaljerade instruktioner för kursadministration hittar du i artikeln Administrera kurser.

  Om du har Digilär- eller Digitalprodukter eller kostnadsfritt extramaterial som du ska använda i kursen hänvisar vi dig till supportartiklar gällande kurser för Digilär och Digital. För dessa produkter kan du i kursverktyget planera undervisningen och följa upp elevernas arbete. Du har också ytterligare valmöjligheter via kursens Inställningar.

 • Fick du svar på din fråga?