Skapa en kurs - verktyget för att koppla ihop dig med dina elever och tilldela dem licenser

 • Skapa kurs

  Det är genom Kurser som du kopplar ihop dig med dina elever och tilldelar dem licens i produkten du lagt in i kursen. Om ni har en integration med inloggning via Skolon, itslearning eller Canvas sker licenstilldelning i dessa plattformar men du behöver oftast ändå en kurs för att koppla ihop dig med dina elever. Kurser kan med Digilär- och Digitalprodukter användas också för att följa elevernas arbete och i det fallet kan du läsa mer i supportartikeln om kurser i Digilär och Digital.

  Hemskärm_juli22_lärare_skapakurs.JPG

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din hemskärm som du kommer till när du loggat in. Tryck på Skapa kurs under läromedlet ni vill använda och fyll i uppgifter om:

  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på hemskärmen när kursen är skapad. Kursbilden kan du själv lägga till/ändra efteråt i kursinställningar. Lägg gärna till en klass-/gruppbeteckning och läsåret i namnet, utöver t.ex. ämnet.
  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du väljer från de produkter som skolan har köpt licens i, eller till exempel kostnadsfritt extramaterial som finns tillgängligt. Du kan välja att lägga till flera produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera produkter).  Digilär- och Digital-produkter kan inte läggas i samma kurs som andra produkter från Natur & Kultur.
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan (i vissa fall även grupper om ni har integration via Skolon eller Skolfederation – observera att det då kan finnas två flikar, en för klasser, en för grupper), enstaka elever från en eller flera klasser, eller från en elevlista (Elever utan klass) som är registrerad under Administration/Elever.

  Avsluta med att trycka på knappen Skapa kurs.

  Skapa_kurs_aug22.JPG

  Tilldela licenser

  När du skapat kursen tilldelar du eleverna licenser i de produkter som ingår i kursen via Hantera licenser. Eleverna får då genast en licens och kursen blir synlig på elevens hemskärm (förutsatt att skolan har lediga licenser att tilldela eller att återanvända). Eleverna kommer via kursen åt produkterna som är inlagda och tilldelade i kursen.

  Har ni en integration där ni loggar in via Skolon, itslearning eller Canvas sköts licenstilldelningen via dessa plattformar istället.

  Om dina elever köper sina egna licenser behöver du inte tilldela licenser till eleverna men om du vill följa/styra elevernas arbete i Digilär- och Digitalprodukter eller i NOKflex Matematik behöver du ändå skapa en kurs för att koppla ihop dig, läromedlet och eleverna.

  Kursinställningar

  Du kan när som helst ändra kursens namn, lägga till eller ta bort produkter och elever, lägga till lärarkollegor till kursen. Detta gör du genom att gå in på kursens Kursinställningar.

  Tryck på kugghjulet vid kursen på hemskärmen eller knappen Kursinställningar när du är i kursen.

  Kursinställning_kugghjul.JPG

  Välj lärare - Som standard är endast du som skapat kursen lärare. Men om du vill kan du lägga till fler lärarkollegor i samma kurs. Detta ger er ökade möjligheter att samarbeta kring undervisningen på skolan.

  Tidsinställ och arkivera kurs – Som standard får en kurs en tidsinställning (start- och slutdatum) på ett år, men du kan när som helst ändra tidsinställningen för kursen, eller helt enkelt ta bort kursen genom att arkivera den. När kursen arkiverats är den inte längre synlig på deltagarnas hemskärm (gäller både lärare och elever). Du som lärare kan när som helst återställa en arkiverad kurs genom administrationssidan, fliken Kurser.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration, i fliken Kurser. Administrationssidan når du genom att trycka Administration under ditt namn på hemskärmen.

  Om du har Digilär eller Digitalprodukter som du ska använda i kursen hänvisar vi dig till supportartiklar gällande kurser för Digilär och Digital. För dessa produkter kan du i kursverktyget planera undervisningen, följa upp elevernas arbete samt kommunicera genom funktionerna uppdrag, inlägg och genvägar. Du har också lite fler val i kursinställningar.

 • Fick du svar på din fråga?