Skapa en kurs - verktyget för att koppla ihop dig med dina elever och tilldela dem licenser

 • Introduktion

  Det är genom kurser som du kopplar ihop dig med dina elever och tilldelar dem licens i produkten du lagt in i kursen.

  Om ni har en integration med inloggning via Skolon, itslearning eller Canvas sker licenstilldelning i dessa plattformar men du behöver oftast ändå en kurs för att koppla ihop dig med dina elever.

  Kurser för Digilär- och Digitalprodukter har flera inställningsmöjligheter, och kan de kan också användas bland annat för att följa elevernas arbete. Läs mer i supportartikeln om kurser i Digilär och Digital. Även uppföljning av elevernas arbete i webbövningar som ingår kostnadsfritt digitalt extramaterial förutsätter att du har skapat en kurs med dina elever.

  Innehåll i denna artikel

  A. Skapa kurs

  B. Tilldela licenser

  C. Kursadministration

  A. Skapa kurs

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din startsida i NOKportalen som du kommer till när du loggat in.

  1. Tryck på Skapa kurs under läromedlet du vill använda.

  Skapa_kurs_nokportalen.JPG

  2. Fyll i uppgifter om:

  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på startsidan i NOKportalen när kursen är skapad. Lägg gärna till en klass-/gruppbeteckning och läsåret i namnet, utöver t.ex. ämnet.
  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du väljer från de produkter som skolan har köpt licens i, eller till exempel kostnadsfritt extramaterial som finns tillgängligt. Du kan välja att lägga till flera produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera produkter).  Digilär- och Digitalprodukter kan inte läggas i samma kurs som andra produkter från Natur & Kultur.
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan, enstaka elever från en eller flera klasser, eller från en elevlista (Elever utan klass) som är registrerade under Administration/Elever. I vissa fall kan även grupper väljas om ni har integration via Skolon eller Skolfederation – observera att det då kan finnas två flikar, en för klasser, en för grupper.

  Skapa_kurs_aug22.JPG

  3. Avsluta med att trycka på knappen Skapa kurs.

  B. Tilldela licenser

  När du skapat kursen tilldelar du eleverna licenser i de produkter som ingår i kursen. Om det finns licenser inlagda på skolan kan du oftast tilldela dem direkt från kursen, alternativt via Hantera licenser. Eleverna får då genast en licens och kursen blir synlig på elevens startsida i NOKportalen (förutsatt att skolan har lediga licenser att tilldela eller att återanvända). Eleverna kommer via kursen åt produkterna som är inlagda och tilldelade i kursen.

  Har ni en integration där ni loggar in via Skolon, itslearning eller Canvas sköts licenstilldelningen via dessa plattformar istället.

  Om dina elever köper sina egna licenser behöver du inte tilldela licenser till eleverna men om du vill följa/styra elevernas arbete i Digilär- och Digitalprodukter eller i NOKflex Matematik behöver du ändå skapa en kurs för att koppla ihop dig, läromedlet och eleverna.

  C. Kursadministration

  Genom Kursadministration/Administrera kurs kan du när som helst göra följande justeringar i din kurs:

  • Ändra kursens namn.
  • Lägg till/ta bort produkter i kursen.
  • Lägg till/ta bort elever och lärare i kursen.
  • Ändra start- och slutdatum för kursen.
  • Arkivera kursen.  

  Tryck på kugghjulet vid kursen på din startsida i NOKportalen för att komma till Kursadministration. Kurssidan för Digilär- och Digital-produkter har också knappen Administrera kurs som leder till Kursadministration.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration, i fliken Kurser

  Mer detaljerade instruktioner för kursadministration hittar du i artikeln Administrera kurser.

  Om du har Digilär- eller Digitalprodukter som du ska använda i kursen hänvisar vi dig till supportartiklar gällande kurser för Digilär och Digital. För dessa produkter kan du i kursverktyget planera undervisningen, följa upp elevernas arbete samt kommunicera genom funktionerna uppdrag och genvägar. Du har också ytterligare valmöjligheter via kursens Inställningar.

 • Fick du svar på din fråga?