Skapa en kurs - verktyget för att koppla ihop dig med dina elever och tilldela dem licenser

 • Skapa kurs

  Det är genom Kurser som du delar ut produkter till dina elever och tilldelar dem licens i produkten du lagt in i kursen. Detta gäller ej om ni har en integration med inloggning via Skolon, itslearning eller Canvas – då sker licenstilldelning i dessa plattformar. Kurser kan med Digilär- och Digitalprodukter användas också för att följa elevernas arbete och i det fallet kan du läsa mer i supportartikeln om kurser i Digilär och Digital.

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din hemskärm som du kommer till när du loggar in. Tryck på Skapa kurs och fyll i uppgifter om:

  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du väljer från de produkter som skolan har köpt licens i, eller till exempel kostnadsfritt extramaterial som finns tillgängligt. Du kan välja att lägga till flera produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera produkter). Om produkten innehåller flera delar kan du här dölja de delar av en produkt som du inte vill att eleverna ska se. Digilär- och Digital-produkter kan inte läggas i samma kurs som andra produkter från Natur & Kultur.
  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på hemskärmen när kursen är skapad.
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan (i vissa fall även grupper om ni har integration via Skolon eller Skolfederation), enstaka elever från en eller flera klasser, eller från en elevlista som är registrerad under Administration/Elever.

  Skapa_kurs_nokflex.JPG

  Tilldela licenser

  När du skapat kursen tilldelar du eleverna licenser i de produkter som ingår i kursen via Hantera licenser. Eleverna får då genast en licens och kursen blir synlig på elevens hemskärm (förutsatt att skolan har lediga licenser att tilldela eller att återanvända). Eleverna får också tillgång till de produkter som ingår i kursen och som tilldelats dem.

  Har ni en integration där ni loggar in via Skolon, itslearning eller Canvas sköts licenstilldelningen via dessa plattformar istället.

  Om dina elever köper sina egna licenser behöver du inte tilldela licenser till eleverna men om du vill följa/styra elevernas arbete i Digilär- och Digitalprodukter eller i NOKflex Matematik behöver du ändå skapa en kurs för att koppla ihop dig, läromedlet och eleverna.

  Kursinställningar

  Du kan när som helst ändra kursens namn, lägga till eller ta bort produkter och elever, lägga till lärarkollegor till kursen. Detta gör du genom att gå in på kursens Kursinställningar.

  Tryck på de tre punkterna (...) till höger om kursens namn på hemskärmen och välj Kursinställningar.

  Kursinställning.JPG

  Välj lärare - Som standard är endast du som skapat kursen lärare. Men om du vill kan du lägga till fler lärarkollegor i samma kurs. Detta ger er ökade möjligheter att samarbeta kring undervisningen på skolan.

  Tidsinställ och arkivera kurs – Som standard får en kurs en tidsinställning på ett år, men du kan när som helst ändra tidsinställningen för kursen, eller helt enkelt ta bort den genom att arkivera den. När kursen arkiverats är den inte längre synlig på deltagarnas hemskärm (gäller både lärare och elever). Du som lärare kan när som helst återställa en arkiverad kurs genom administrationssidan.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration, i fliken Kurser. Administrationssidan når du genom att trycka på ditt namn längst upp till höger på hemskärmen.

  Om du har Digilär eller Digitalprodukter som du ska använda i kursen hänvisar vi dig till supportartiklar gällande kurser för Digilär och Digital. För dessa produkter kan du i kursverktyget planera undervisningen, granska elevernas arbete samt kommunicera genom funktionerna uppdrag, inlägg och genvägar.

 • Fick du svar på din fråga?