Administrera och registrera lärare

 • Administrationssidan hittar du under ditt namn på hemskärmen när du har loggat in (tryck på Administration). Under Administration finner du fyra flikar: Produkter, LärareElever och Kurser. Denna artikel handlar om fliken Lärare och här går vi igenom:

  1. Registrera nya lärare på skolan
  2. Ta bort lärare från skolan
  3. Återställ lösenord för en annan lärare på skolan

  1a. Lägg till lärare på skolan

  1. Gå till Administration – Lärare.
  2. Tryck på Lägg till lärare och välj alternativet Bjud in lärare via e-post.
  3. Skriv eller klistra in en eller flera e-postadresser.
  4. Tryck på Bjud in lärare så skapas lärarens konto och ett mejl med uppgifter om inloggning skickas ut.

  Vad händer om jag lägger till en lärare som redan finns? Om läraren redan har ett privatkonto flyttas det till skolans konto och läraren får då ett lärarkonto med tillgång till skolans licenser, administrationssidan mm.  Läraren får inget mejl med uppgifter om inloggning eftersom hen redan var registrerad.

  1b. Lägga in alla skolans lärare genom att importera CSV-fil

  Med en CSV-fil* kan du importera alla skolans lärare på en gång. Du exporterar information om alla era lärare från ert register till en csv-fil som sedan importeras in på Administrationssidan. Om ni inte kan generera csv direkt från ert register så går det skapa en csv-fil från de vanligaste kalkylprogrammen. Kontakta IT-ansvarig på skolan eller vår kundsupport om du är osäker på hur du ska gå till väga.

  Den information som kan finnas med i filen är e-postadress, förnamn och efternamn.  (det gör inget om mer information finns i filen, den sorteras bort, men e-post är obligatoriskt).

  * CSV är ett filformat som används för att föra över data mellan olika program. Det är en ren textfil där kolumner och rader separeras med avgränsare, vanligtvis kommatecken/semikolon och radbryt. Vi använder teckenuppsättningen UTF-8 (detta kan väljas t.ex. i Excel när man sparar dokumentet). 

  1. Gå till Administration – Lärare.
  2. Tryck längst upp på Lägg till lärare och välj alternativet Importera lärare från fil. Välj filen som ska importeras från din dator.
  3. Din fil öppnas i ett nytt fönster. Dra rubrikerna (E-postadress, Förnamn, Efternamn) till motsvarande kolumn i filen. Om du drar fel kan du ångra genom att trycka på krysset till höger om rubriknamnet.

   Om du har en kolumn i din fil som innehåller både för- och efternamn kan du dra båda rubrikerna till den kolumnen, dra dem i så fall i rätt ordning.

   När du har dragit rubriken E-postadress till kolumnen för e-postadresser så valideras e-postadresserna i din lista och du ser under listan hur många användare som kommer att skapas. De e-postadresser som inte är giltiga stryks över i listan, dessa kommer inte importeras. Du kan lägga till dessa användare i efterhand eller avbryta importen och rätta till informationen i ditt register och csv-filen innan du fortsätter.

  4. Tryck på Importera när du är klar så skapas användarna och mejl med uppgifter om inloggning skickas ut till alla nya lärare.

  2. Ta bort lärare från skolan

  1. Gå till Administration – Lärare.
  2. Tryck på de tre punkter (...) som finns vid lärarens namn. Välj Ta bort användaren och sedan Ok.

  Vad händer när jag tar bort en lärare? När du tar bort en lärare från skolan så tas kopplingen mellan skolan och läraren bort och läraren får ett privatkonto. Då läraren kopplats bort från skolan och inte längre har tillgång till skolans konto så kopplas hen också bort från de kurser och läromedel hen haft licens i via skolan, licenserna frigörs till andra användare på er skola.

  3. Återställ lösenord för en annan lärare

  Om en annan lärare glömt sitt lösenord så kan du i Administration, fliken Lärare, trycka på de tre punkter (...) som finns vid lärarens namn och välja "Återställ lösenord". Du får upp en ruta där du väljer hur du återställer lärarens lösenord. Du kan skicka ut ett återställningsmejl till läraren genom att trycka på knappen Återställ lösenord.

  Du kan också välja att själv skriva in ett lösenord och delge läraren detta så att hen kan logga in. Läraren kan sedan byta detta lösenord till ett personligt lösenord genom att klicka på sina initialer uppe i högra hörnet när hen är inloggad och välja Inställningar.

 • Fick du svar på din fråga?