Administrera kurser

 • Introduktion

  Du kan administrera både dina egna och till viss del andra lärares kurser på skolan. I den här artikeln går vi genom olika sätt att administrera kurser. 

  A. Kursadministration – administrera dina egna kurser

  B. Se och hantera skolans kurser

  C. Hur hittar jag en kurs som inte syns på min startsida?

  D. Hur återaktiverar jag en gammal arkiverad kurs?

  A. Kursadministration – administrera dina egna kurser

  Via Kursadministration kan du göra ändringar i dina kurser. 

  1. Tryck på kugghjulet vid kursen på din startsida i NOKportalen för att komma till Kursadministration. Kurssidan för Digilär- och Digital-produkter har också knappen Administrera kurs som leder till Kursadministration.

  Kursadministration_kugghjul_1.JPG

  2. Tryck på Ändra namn högst upp i Kursadministration, till höger om kursens namn, för att ändra namnet på kursen.

  3. Tryck på Välj produkter under Innehåll för att ta bort eller lägga till produkter i kursen.

  4. Tryck på Välj lärare under Lärare för att lägga till fler lärare i din kurs. Som standard är endast du som skapat kursen lärare i den. Men om du vill kan du lägga till fler lärarkollegor i samma kurs. Detta ger er ökade möjligheter att samarbeta kring undervisningen på skolan.

  5. Tryck på Välj elever under Elever för att lägga till eller ta bort elever i kursen.

  6. Som standard får en kurs en tidsinställning med start- och slutdatum på ett år, men du kan när som helst ändra tidsinställningen för kursen under Kursadministration.

  7. Tryck på Arkivera för att arkivera kursen. När kursen arkiverats är den inte längre synlig på deltagarnas startsida (gäller både lärare och elever). Du som lärare kan när som helst återställa en arkiverad kurs genom Administration, fliken Kurser (se instruktion D här nedan).

  8. Tryck på knappen Klar när du har gjort alla ändringar.

  Kursadministration_punkter.JPG

  B. Se och hantera skolans kurser

  Under Administration finner du fyra flikar: ProdukterLärareElever och Kurser. I fliken Kurser får du en överblick över alla kurser som skolans lärare skapat.

  Administration hittar du under ditt namn på startsidan i NOKportalen när du har loggat in. Under Administration, fliken Kurser kan du se och göra följande:

  Administration_Kurser.JPG

  1. Skapa kurs. Du kan skapa en ny kurs på samma sätt som du kan göra från startsidan i NOKportalen.

  2. Sök fram kurser med sökord. Du ser från början en lista på alla kurser som finns på skolan, läraren som skapat kursen och när kursen skapats. Längst ned har du möjlighet att få fram även arkiverade kurser. När du söker får du fram en kortare lista på kurser som innehåller dina sökord. 

  3. Tryck på kursens namn i listan så kommer du till kursens sida för Kursadministration. Du ser då bland annat produkter, lärare och elever som finns med i kursen, och kursens start- och slutdatum. Du kan också lägga till dig själv som lärare i kursen om någon annan lärare skapat kursen och du behöver få tillgång till den till exempel som vikarie, eller om läraren slutar.

  4. Tryck på Arkivera vid kursen för att arkivera den. Då kommer den inte längre att vara synlig för lärare eller elever på startsidan i NOKportalen. Det är bra att arkivera kurser om de inte används. Du kan också arkivera andra lärares kurser.

  C. Hur hittar jag en kurs som försvunnit från min startsida?

  När en lärare skapar en kurs och publicerar den blir den automatiskt tidsinställd med slutdatum 12 månader framåt i tiden, såvida läraren inte lagt in ett eget start- och slutdatum. Under denna tid syns kursen på lärarens och elevernas startsida i NOKportalen.

  När slutdatumet för kursen passerat försvinner kursen från lärarens och elevernas startsida. Kursen finns dock kvar under Administration, fliken Kurser. Du kan då söka fram kursen och ändra slutdatumet i kursens Kursadministration så att kursen återigen blir aktiv på användarnas startsida om användarna inte var klara med kursen.

  Se instruktion B. Se och hantera skolans kurser ovan, punkterna 2. och 3.

  D. Hur återaktiverar jag en gammal arkiverad kurs?

  Längst ner i Administration, fliken Kurser, under alla aktiva kurser, står det Visa arkiverade kurser. Här kan du välja att återaktivera en kurs som till exempel arkiverats av misstag. Kursen hamnar i arkiverade kurser endast om någon trycker på Arkivera för kursen, inte enbart om slutdatumet passerat.

  När kursen är återaktiverad hamnar den inte automatiskt på lärarens och elevernas startsida utan du behöver även ändra slutdatumet i kursens Kursadministration. Se instruktion B. Se och hantera skolans kurser ovan, punkterna 2. och 3.

 • Fick du svar på din fråga?