Hur skapar jag konton till elever utan e-post?

 • Om du har elever som har e-postadresser men inte kommer åt sin inkorg eller om de inte har e-postadresser alls kan du skapa konton utan e-post, med endast användarnamn, åt dem. Du följer följande steg:

  1. Skapa en klass (eller mentorsgrupp), om klassen ännu inte finns registrerad under Administration, fliken Elever.
  2. Lägg till elever med användarnamn och lösenord (utan e-post).

  1) Skapa en klass (eller mentorsgrupp)

  • Tryck på Administration på hemskärmen under ditt namn när du loggat in hos oss.
  • Tryck på fliken Elever och sedan på Skapa ny klass.

   Elevkonton_utanepost_steg1.JPG

   När du döper en klass så ska du göra klassnamnet unikt. Kallar du klassen för exempelvis 2A så kommer du (eller någon annan) nästa år att vilja kalla samma elever för 3A, och en ny grupp elever ska ingå i klass 2A. Då kan det en period vara osäkert vilken klass som är vilken. För att lösa detta kan du till exempel lägga till läsåret efter klassbeteckningen (klassbeteckning + 21/22). Exempel: 2A 21/22. Om dina klasser har med sitt födelseår eller startår i beteckningen så fungerar det bra utan att behöva döpa om dem varje år. Exempel: 2010A, NA20B.

   Elevkonton_utanepost_steg2.JPG

  2) Lägg till elever med användarnamn och lösenord (utan e-post)

  • Tryck på knappen Lägg till elever (under Administration, fliken Elever) och välj därefter alternativet Skapa elevkonto med användarnamn.

   Elevkonto_användarnamn.JPG

  • Du får upp en tabell där du kan skapa elevkonton med användarnamn och lösenord. Tryck på Lägg till rader längst ned till vänster tills du har rätt antal rader. Du kan välja att skriva in användarnamn och lösenord själv eller ta hjälp med att generera dem automatiskt. Här väljer du också vilken klass eleverna ska ingå i. När du har fyllt i allt, tryck på Skapa konton så får du en lista att skriva ut eller spara.

   Elevkonton_utanepost_steg4.JPG

 • Fick du svar på din fråga?