Skapa kurs – Digilär och Digital

 • Det är genom Kurser som du delar ut produkter till dina elever (gäller ej om ni har en integration med Skolon, itslearning eller Canvas då licenstilldelningen sker i dessa plattformar). Det är också med detta verktyg som du som lärare kan arbeta mer flexibelt och styra hur innehållet visas för dina elever. Här kan du, om du vill, till exempel bygga en egen lektionsplanering för din elevgrupp genom att välja ut de delar från Digilär- och Digitalprodukter som eleverna ska arbeta med, lektion för lektion.

  Du kan dessutom lägga till eget material, och blanda innehåll från flera olika Digilär- och Digitalprodukter (från produkter du och dina elever har licenser till). Du kan samarbeta med kollegor och dela din planering med vikarier. Det är också via kursen som du granskar dina elevers arbete och ger återkoppling till dem.

  Kursen är ditt alldeles egna upplägg, som du delar tillsammans med dina elever. Här kan du bygga upp en egen planering och dela ut precis det produktinnehåll som du själv väljer ut till eleverna, varvat med eget material. 

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din hemskärm som du kommer till när du loggat in. Tryck på Skapa kurs och fyll i uppgifter om:

  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du kan välja att lägga till flera Digilär- och Digital-produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera ämnen). Du kan dock inte blanda Digilär- och Digilär-produkter med våra andra digitala produkter i samma kurs då de inte har samma funktionalitet. Du kan redan här dölja de delar av en produkt som du inte vill att eleverna ska se – du kanske t.ex. bara vill att eleverna ska ha tillgång till produkt för en årskurs*.  
  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på hemskärmen när kursen är skapad.
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan eller enstaka elever från en eller flera klasser. Sedan tilldelar du dem licenserna (via Hantera licenser eller direkt från kursen) i de produkter som ingår i kursen. När du har skapat kursen och tilldelat licenserna, får eleverna tillgång till kursen och produkterna och ser dessa när de loggar in på sina konton.

  * Fler inställningar kan göras för en kurs i kursinställningar efter att kursen är skapad. Läs mer nedan.

  Kursinställningar

  Du kan när som helst ändra kursens namn, lägga till eller ta bort produkter och elever, lägga till lärarkollegor till kursen, anpassa hur diagnoser och facit ska bete sig, välja språk för gränssnittet samt arkivera kursen. Allt detta gör du genom att gå in på din skapade kurs och trycka på Kursinställningar.

  Välj lärare – Som standard är endast du som skapat kursen lärare. Men om du vill kan du lägga till fler lärarkollegor i samma kurs. Dessa får då samma behörigheter som du – de kan se och skapa inlägg och uppdrag samt granska och kommentera elevernas svar på olika uppgifter och övningar i kursen. Detta ger er ökade möjligheter att samarbeta kring undervisningen på skolan.

  Lås eller lås upp diagnoser – Som standard har eleverna tillgång till alla de diagnoser som finns i produkten – diagnoserna är upplåsta. Bocka ur för att låsa diagnoserna så att eleverna inte kan se dem förrän du väljer att dela ut dem.

  Visa eller dölj facit – Som standard visas alltid facit på de frågor, uppgifter och övningar som har ett facit (eller lösningsförslag). Om du bockar ur denna ruta så har eleverna inte möjlighet att visa facit själva, men du som lärare kan se facit i granskningsvyn när du rättar och kommenterar elevernas svar på olika uppgifter. Du kan när som helst ändra inställningen så att facit visas igen för eleverna. Du kan dessutom välja att slå på facit bara för de utvalda produktdelar som du delar ut när du skapar ett Uppdrag.

  Språk – Välj det språk gränssnittet ska vara på (som standard är gränssnittet på svenska men som alternativ kan du välja även engelska). Detta ger en översättning av fasta rubriker och knappar, d.v.s. delarna runt själva innehålletObservera! Om du vill översätta produktens innehåll också (t.ex. alla texter) så görs det av den enskilda användaren (t.ex. en elev med annat förstaspråk än svenska) med hjälp av Google Översätt.

  Tidsinställ och Arkivera kurs – Som standard får en kurs en tidsinställning på ett år, men du kan när som helst ändra tidsinställningen för kursen, eller helt enkelt ta bort den genom att arkivera den. När kursen arkiverats är den inte längre synlig på deltagarnas hemskärm (gäller både lärare och elever). Du som lärare kan när som helst återställa en arkiverad kurs genom administrationssidan.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration – Kurser. Administrationssidan hittar du under ditt namn på hemskärmen.

  Nu är det dags att planera! Till din hjälp har vi tagit fram funktioner som hjälper dig att bygga upp uppdrag, inlägg och genvägar, med utvalt material från läromedlen som du delar ut till eleverna i kursen. Läs mer i artiklarna Kurs i Digilär och Digital – Planera och kommunicera samt Kurs i Digilär och Digital – Granska, kommentera och bedöm elevernas arbete.

 • Fick du svar på din fråga?