Skapa kurs – Digilär och Digital

 • Introduktion

  Det är genom kurser som du kopplar ihop dig med dina elever och tilldelar dem licens i produkten du lagt till i kursen.

  Kurser för Digilär- och Digital-produkter har flera inställningsmöjligheter, och de kan också användas bland annat för att följa elevernas arbete. Även uppföljning av elevernas arbete i webbövningar som ingår i kostnadsfritt digitalt extramaterial förutsätter att du har skapat en kurs med dina elever.

  _________________

  Om ni har en integration med inloggning via Skolon, itslearning eller Canvas sker licenstilldelning i dessa plattformar men du behöver oftast ändå en kurs för att koppla ihop dig med dina elever. I vissa fall skapas kursen automatiskt via integrationen (gäller itslearning och Canvas samt NOKflex i Skolon).
  _________________

  Innehåll i denna artikel

  A. Skapa kurs

  B. Tilldela licenser

  C. Välj vilket innehåll du visar för eleverna

  D. Kursinställningar

  E. Administrera kurs

  F. Dags att planera?

  A. Skapa kurs

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din startsida i NOKportalen som du kommer till när du loggat in.

  1. Tryck på Skapa kurs under läromedlet du vill använda.

  Skapa_kurs_mar24.JPG

  2. Fyll i uppgifter om:

  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på startsidan i NOKportalen när kursen är skapad. Lägg gärna till en klass-/gruppbeteckning och läsåret i namnet, utöver t.ex. ämnet.
  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du väljer från de produkter som skolan har köpt licens i, eller till exempel kostnadsfritt extramaterial som finns tillgängligt. Du kan välja att lägga till flera produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera produkter).  
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan, enstaka elever från en eller flera klasser, eller från en elevlista (Elever utan klass) som är registrerade under Administration/Elever. I vissa fall kan även grupper väljas om ni har integration via Skolon eller Skolfederation – observera att det då kan finnas två flikar, en för klasser, en för grupper.

  Skapa_kurs_val_feb24.JPG

  3. Avsluta med att trycka på knappen Skapa kurs.

  B. Tilldela licenser

  När du skapat kursen tilldelar du eleverna licenser i de produkter som ingår i kursen. Om det finns licenser inlagda på skolan kan du tilldela dem direkt från kursen via Hantera licenser. Eleverna får då en licens och kursen blir synlig på elevens startsida i NOKportalen (förutsatt att skolan har lediga licenser att tilldela eller att återanvända). 

  Kurs_Hantera_licenser_feb24.JPG

  • Har ni en integration där ni loggar in via Skolon, itslearning eller Canvas sköts licenstilldelningen via dessa plattformar istället.
  • Om dina elever köper sina egna licenser behöver du inte tilldela licenser till eleverna men om du vill följa/styra elevernas arbete i Digilär- och Digitalprodukter eller i NOKflex Matematik behöver du ändå skapa en kurs för att koppla ihop dig, läromedlet och eleverna.

  C. Välj vilket innehåll du visar för eleverna

  Via menyn Innehåll i kursen kan du välja vilka innehållsdelar du vill visa eller inte visa för eleverna, till exempel om produkten innehåller ett bibliotek, har flera årskurser, eller är uppdelad på annat sätt. När du lägger till en produkt i din kurs är grundinställningen att alla delar visas för elever i menyn Innehåll.

  Du kan också separat välja vilka produkter som visas under Genvägar i översiktsvyn som är startsidan i kursen. Detta gör du genom att lägga till eller ta bort genvägar till produkterna. Du kan lägga till en genväg till en produkt även om produkten inte visas för elever under menyn Innehåll.

  Kurs_Innehåll_feb24.JPG

  D. Kursinställningar

  Via kursens Inställningar kan du göra följande val: 

  Kursinställningar_feb24.JPG

  1) Byt bild – Du kan byta kursens bild till ett som du själv valt som syns för eleverna i NOKportalen under Kurser.

  2) Ordning – Välj om du vill visa Genvägar eller Uppdrag överst i kursens Översikt

  3) Språk – Välj det språk gränssnittet ska vara på. Som standard är gränssnittet på svenska men som alternativ kan du välja även engelska, eller att det är användarens egen inställning som styr (detta kan användaren själv välja på sitt konto).

  • Väljer du English ger det en översättning i kursens fasta rubriker och knappar, alltså delarna runt själva innehållet.
  • Notera! Om det finns behov av att översätta produktens innehåll också (alla texter) så görs det valet av den enskilda användaren (t.ex. en elev med annat förstaspråk än svenska) med hjälp av Google Översätt.

  5) Dölj facit & lösningsförslag – Som standard visas alltid facit på de frågor, uppgifter och övningar som har ett facit (eller lösningsförslag). Om du bockar i denna ruta så har eleverna inte möjlighet att visa facit eller lösningsförslag själva, men du som lärare kan se facit i granskningsvyn när du rättar och kommenterar elevernas svar på olika uppgifter. Du kan när som helst ändra inställningen så att facit visas igen för eleverna. Du kan dessutom välja att slå på facit bara för de utvalda produktdelar som du delar ut när du skapar ett uppdrag.

  6) Lås diagnoser – Som standard har eleverna tillgång till alla de diagnoser som finns i produkten – diagnoserna är upplåsta. Bocka i för att låsa diagnoserna så att eleverna inte kan se dem förrän du väljer att dela ut dem. Du kan dela ut och låsa upp enskilda diagnoser genom ett uppdrag.

  E. Administrera kurs

  Genom Administrera kurs kan du när som helst göra följande justeringar i din kurs:

  • Ändra kursens namn.
  • Lägg till/ta bort produkter i kursen.
  • Lägg till/ta bort elever och lärare i kursen.
  • Ändra start- och slutdatum för kursen.
  • Arkivera kursen.  

  Tryck på kugghjulet vid kursen på din startsida i NOKportalen för att komma till Administrera kurs. Kurssidans meny för Digilär- och Digital-produkter samt kostnadsfritt extramaterial har också en länk till Administrera kurs.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration, i fliken Kurser

  Mer detaljerade instruktioner för kursadministration hittar du i artikeln Administrera kurser.


  F. Dags att planera?

  Till din hjälp har vi tagit fram funktioner som hjälper dig att skapa uppdrag och genvägar, med utvalt material från läromedlen som du delar ut till eleverna i kursen. Läs mer i artiklarna Kurs i Digilär och Digital – Planera och kommunicera samt Kurs i Digilär och Digital – Följ upp, kommentera och bedöm elevernas arbete.

 • Fick du svar på din fråga?