Skapa kurs – Digilär och Digital

 • Skapa kurs

  Det är genom Kurser som du kopplar ihop dig med dina elever och tilldelar dem licens i produkten du lagt in i kursen. Om ni har en integration med inloggning via Skolon, itslearning eller Canvas sker licenstilldelning i dessa plattformar men du behöver oftast ändå en kurs för att koppla ihop dig med dina elever. Kurser kan med Digilär- och Digitalprodukter användas också för att följa elevernas arbete.

  Hemskärm_juli22_lärare_skapakurs.JPG

  Du skapar enkelt en kurs direkt från din hemskärm som du kommer till när du loggat in. Tryck på Skapa kurs under läromedlet ni vill använda och fyll i uppgifter om:

  • Kursens namn – Namnet visas för dig och eleverna tillsammans med kursens bild på hemskärmen när kursen är skapad. Kursbilden kan du själv lägga till/ändra efteråt i kursinställningar. Lägg gärna till en klass-/gruppbeteckning och läsåret i namnet, utöver t.ex. ämnet.
  • Innehåll – Lägg till de produkter som ska ingå i din kurs. Du väljer från de produkter som skolan har köpt licens i. Du kan välja att lägga till flera produkter i en och samma kurs om du vill arbeta ämnesöverskridande (om skolan har köpt licenser till flera produkter).  Digilär- och Digital-produkter kan inte läggas i samma kurs som andra produkter från Natur & Kultur.
  • Elever – Välj de elever som ska ingå i kursen. Du kan välja hela klasser från skolan (i vissa fall även grupper om ni har integration via Skolon eller Skolfederation – observera att det då kan finnas två flikar, en för klasser, en för grupper), enstaka elever från en eller flera klasser, eller från en elevlista (Elever utan klass) som är registrerad under Administration/Elever.

  Avsluta med att trycka på knappen Skapa kurs.

  Skapa_kurs_Digilar_aug22.JPG

  Tilldela licenser

  När du skapat kursen tilldelar du eleverna licenser i de produkter som ingår i kursen via Hantera licenser. Eleverna får då genast en licens och kursen blir synlig på elevens hemskärm (förutsatt att skolan har lediga licenser att tilldela eller att återanvända). Eleverna kommer via kursen åt produkterna som är inlagda och tilldelade i kursen.

  Har ni en integration där ni loggar in via Skolon, itslearning eller Canvas sköts licenstilldelningen via dessa plattformar istället.

  Om dina elever köper sina egna licenser behöver du inte tilldela licenser till eleverna men om du vill följa/styra elevernas arbete i Digilär- och Digitalprodukter behöver du ändå skapa en kurs för att koppla ihop dig, läromedlet och eleverna.

  Välj vilket innehåll du visar för eleverna

  Via menyn Innehåll i kursen kan du välja vilka innehållsdelar du vill visa för eleverna, t.ex. om produkten innehåller ett bibliotek, eller är uppdelad på annat sätt.

  Kurs_Visa_Dölj_Innehåll.JPG

  Kursinställningar

  Du kan när som helst ändra kursens namn, lägga till eller ta bort produkter och elever, lägga till lärarkollegor till kursen. Detta gör du genom att gå in på kursens Kursinställningar.

  Tryck på kugghjulet vid kursen på hemskärmen eller knappen Kursinställningar när du är i kursen.

  Kursinställning_kugghjul.JPG

  Välj lärare - Som standard är endast du som skapat kursen lärare. Men om du vill kan du lägga till fler lärarkollegor i samma kurs. Detta ger er ökade möjligheter att samarbeta kring undervisningen på skolan.

  Lås eller lås upp diagnoser – Som standard har eleverna tillgång till alla de diagnoser som finns i produkten – diagnoserna är upplåsta. Bocka ur för att låsa diagnoserna så att eleverna inte kan se dem förrän du väljer att dela ut dem.

  Visa eller dölj facit – Som standard visas alltid facit på de frågor, uppgifter och övningar som har ett facit (eller lösningsförslag). Om du bockar ur denna ruta så har eleverna inte möjlighet att visa facit själva, men du som lärare kan se facit i granskningsvyn när du rättar och kommenterar elevernas svar på olika uppgifter. Du kan när som helst ändra inställningen så att facit visas igen för eleverna. Du kan dessutom välja att slå på facit bara för de utvalda produktdelar som du delar ut när du skapar ett Uppdrag.

  Språk – Välj det språk gränssnittet ska vara på (som standard är gränssnittet på svenska men som alternativ kan du välja även engelska). Detta ger en översättning av fasta rubriker och knappar, d.v.s. delarna runt själva innehålletObservera! Om du vill översätta produktens innehåll också (t.ex. alla texter) så görs det av den enskilda användaren (t.ex. en elev med annat förstaspråk än svenska) med hjälp av Google Översätt.

  Tidsinställ och arkivera kurs – Som standard får en kurs en tidsinställning (start- och slutdatum) på ett år, men du kan när som helst ändra tidsinställningen för kursen, eller helt enkelt ta bort kursen genom att arkivera den. När kursen arkiverats är den inte längre synlig på deltagarnas hemskärm (gäller både lärare och elever). Du som lärare kan när som helst återställa en arkiverad kurs genom administrationssidan, fliken Kurser.

  Alla kurser som har skapats av skolans alla lärare visas under Administration, i fliken Kurser. Administrationssidan når du genom att trycka Administration under ditt namn på hemskärmen.

  Nu är det dags att planera! Till din hjälp har vi tagit fram funktioner som hjälper dig att bygga upp uppdrag, inlägg och genvägar, med utvalt material från läromedlen som du delar ut till eleverna i kursen. Läs mer i artiklarna Kurs i Digilär och Digital – Planera och kommunicera samt Kurs i Digilär och Digital – Granska, kommentera och bedöm elevernas arbete.

 • Fick du svar på din fråga?