Kurs i Digilär och Digital – Planera och kommunicera

 • När du har skapat en kurs kan du kommunicera med eleverna, leda dem rätt i materialet och bygga upp en egen planering. Det gör du med hjälp av uppdrag och genvägar som visas på kursens Översikt.

  Översikt

  Din kurs får automatiskt en översiktssida, en ”vägg”, där dina genvägar och uppdrag till eleverna kommer att finnas tillgängliga i ett flöde för både dig och dina elever. Från start finns endast en genväg till produkten som du skapade kursen med. Lägger du till fler produkter i kursen kan du välja att lägga till dem eller delar av dem som genvägar på översiktssidan.

  Planering med hjälp av uppdrag och genvägar

  För att fylla flödet med din egen planering för kursen kan du nu börja skapa uppdrag och lägga till fler genvägar. Om du vill kan du bygga upp en helt egen och unik struktur för din kurs genom att dela ut produktinnehåll varvat med annat material i den ordning och omfattning som passar dig och dina elever bäst.

  Om du inte vill eller hinner bygga upp egen planering, eller lägga till eget innehåll, kan du alltid be eleverna att klicka sig in till den del som du vill att de ska arbeta med via läromedlet i sin helhet (som de hittar under Genvägar eller menyn Innehåll). För att underlätta för eleverna att hitta rätt i läromedlet kan du skapa ett enkelt uppdrag eller en mer specifik genväg till det aktuella arbetsområdet, kapitlet eller uppgifter.

  Digilär- och Digital-produkter är alltid strukturerade på ett tydligt och pedagogiskt sätt av våra ämnesredaktörer och det går lika bra att arbeta direkt i läromedlen som att själv skapa uppdrag och genvägar.

  Läs mer om Uppdrag

  Läs mer om Genvägar

  Översikt med genvägar och uppdrag – lärare och elev

  Här nedan visas ett exempeluppdrag "Läxa vecka 46" och genvägar ovanför det. Den första bilden är lärarens vy som innehåller de menyalternativ och funktioner som används för att läraren ska kunna redigera innehållet i kursen och följa elevernas arbete (exempelvis Uppföljning, Planera uppdrag, Inställningar och Administrera kurs).

  Lärarens översikt i kurs:

  Kursöversikt_planering_lärare.JPG

  Eleverna som du har lagt till en kurs har en "renare" vy av det som finns i kursen, se bilden nedan. De ser genvägar och uppdrag som du lagt till i översikten och har bara tre menyalternativ till vänster. 

  I menyn Innehåll hittar eleverna alla delar i de produkter som är inlagda i kursen, även de delar som du som lärare valt att inte visa under genvägar i översiktsvyn. Hela läromedlet är alltså alltid tillgängligt via menyn Innehåll om du inte bockat av Visa för elever, i vilket fall syns inte den avbockade delen under Innehåll.

  Tips! Om du som lärare inte vill att eleverna kommer åt hela läromedlet utan bara de delar som du lägger in under Genvägar så kan du bocka av Visa för elever för alla produkter och delar under Innehåll. Då kommer eleverna inte åt hela läromedlet om du inte valt att länka till det under Genvägar.

  I menyn Min aktivitet ser eleverna bara sina egna svar på uppgifter och dina eventuella kommentarer och omdömen till just dem.

  Elevens översikt i kurs:

  Kursöversikt_planering_elev.JPG

  Uppföljning och bedömning

  Det är också i kursen som du kan följa upp elevernas uppgiftsinlämningar, överblicka deras resultat på övningar och frågor, samt dokumentera och kommunicera din bedömning till de enskilda eleverna. Du gör detta i menyn Uppföljning. Läs mer om detta i supportartikeln Följ upp, kommentera och bedöm elevernas arbete.

 • Fick du svar på din fråga?