Uppdrag i kurs – Digilär och Digital

 • Vad är uppdrag i kurs?

  I ett uppdrag delar du ut exakt det innehåll från Digilär- och Digitalprodukter som du vill att eleverna ska arbeta med under en period. Det kan till exempel handla om vad de ska göra under en lektion, en vecka, ett arbetsområde eller kanske i läxa. Om du vill kan du komplettera produktinnehållet med eget material.

  Film: Kom igång med att skapa uppdrag

  I ett uppdrag kan du också skicka meddelanden eller instruktioner till eleverna i kursen, och lägga till länkar till exempel till dokument, video eller webbsidor.

  När du har skapat ett uppdrag har du möjlighet att anpassa innehållet som du har valt ut från Digilär- och Digital-produkter. Du kan välja att dölja vissa avsnitt och övningar eller ordlistor för eleverna. Du hittar instruktioner för att anpassa innehållet i en separat artikel.

  Här nedan hittar du följande information och instruktioner:

  A. Så här lägger du till ett uppdrag i en kurs
  B. Så här skapar du ett nytt uppdrag
  C. Redigera, ordna och dela dina uppdrag
  D. Lägg till eget material i ditt uppdrag
  E. Hur ser uppdragen ut för eleverna?

  A. Så här lägger du till ett uppdrag i en kurs

  1. Tryck på + Lägg till uppdrag i översiktsvyn, under rubriken Uppdrag. Du kan också välja Planera uppdrag i menyn till vänster.
   Lägg_till_uppdrag.JPG
  2. Tryck på Nytt uppdrag för att skapa ett helt nytt uppdrag från början. Läs vidare under B. Så här skapar du ett nytt uppdrag här nedan.
  3. Tryck på Befintliga uppdrag om du har skapat ett uppdrag i kursen som inte visas i översiktsvyn. Genom att välja ett befintligt uppdrag här kommer det att visas under Uppdrag i översiktsvyn.
  4. Tryck på Från en annan kurs för att kopiera ett uppdrag från en annan kurs. Du får först välja vilken kurs du vill kopiera uppdraget ifrån och sedan väljer du vilket uppdrag. Du får en kopia av uppdraget till din kurs och du kan redigera det som du vill utan att påverka originaluppdraget. Observera att du kan bara kopiera uppdrag från kurser som har samma innehåll (produkter) som den aktuella kursen. 

  B. Så här skapar du ett nytt uppdrag

  1. Välj Nytt uppdrag när du tryckt på + Lägg till uppdrag i din kurs så kommer du till en ruta där du kan skapa ditt uppdrag.
   Nytt_uppdrag.JPG
  2. Skriv vad uppdraget ska heta i fältet Titel. Detta kommer att synas i översikten för eleverna.
  3. Om du vill – lägg till en beskrivning. Texten i beskrivningen visas i uppdraget i översikten. Du kan skriva en instruktion, ett meddelande eller annat som hjälper eleverna att förstå vad de ska göra.
  4. Du kan Bifoga länkar till dokument (t.ex. Word-filer), video eller till exempel en extern webbsida.
  5. Lägg till innehåll ur produkter som finns med i kursen genom att trycka på + Lägg till innehåll. En meny fälls ut där du kan välja ut innehåll ur samtliga produkter som du har lagt till i kursen. Ett innehåll kan t.ex. vara kapitel, bildberättelse eller sammanfattning. Markera innehåll genom att bocka i rutan vid utvalda innehåll och lägg till dem i uppdraget genom att trycka på knappen Välj.

   Observera! I detta steg kan du inte välja ut enskilda avsnitt eller övningar. Först när du har skapat ditt uppdrag kan du anpassa innehållet mer detaljerat. 

   Välj_innehåll.JPG

  6. Under Alternativ (se bilden under punkt 1 ovan) kan du, om du vill, rikta uppdraget till enskilda elever i gruppen som har tillgång till kursen eller dölja facit i de uppgifter som finns med i uppdraget.
  7. Under Synlighet (se bilden under punkt 1 ovan) kan du välja om du vill direkt visa uppdraget på översikten. Du kan också välja att dölja på översikten, till exempel om du inte riktigt är klar med uppdraget. Väljer du Schemalägg kan du ställa in start- och slutdatum för publiceringen om du vill att uppdraget ska synas på översikten under en specifik tidsperiod.
  8. Tryck på Spara om du vill spara uppdraget. Om du trycker på Avbryt sparas inte uppdraget eller dina uppdateringar. 

  C. Redigera, ordna och dela dina uppdrag

  1. Tryck på Redigera i ditt uppdrag när du vill redigera det. Du kommer till samma vy som när du skapade uppdraget och kan lägga till och ta bort eller ändra det du vill.
  2. Har du flera uppdrag på översikten kan du trycka på de sex punkterna längst till höger i ett uppdrag och dra och släppa det så att uppdragen hamnar i önskad ordning på översikten.
  3. Dela uppdraget till dina elever så att de på ett smidigt sätt kommer rakt in i rätt uppdrag. Du kan dela uppdraget på valfritt sätt genom att kopiera länken och klistra in till exempel i er lärplattform. Du kan också direkt välja att dela uppdraget i Google Classroom, Microsoft Teams eller via e-post. Passar det bättre att dela via QR-kod kan du välja Ladda ner QR-kod.

   Redigera_ordna_dela_uppdrag.JPG

  D. Lägg till eget material i ditt uppdrag

  Du kan koppla in eget material via egna uppgifter till alla kapitel, bildberättelser och arbetsflöden som finns i en produkt. Dessa finns med i innehållet som du väljer till uppdraget, till exempel om du väljer ett kapitel där du skapat en egen uppgift.

  Skapa en ny uppgift på följande sätt:

  1. Gå in i kapitlet, bildberättelsen eller arbetsflödet där du vill skapa en egen uppgift.
  2. Tryck på Uppgifter uppe i menyn så öppnas uppgiftsfliken. För dig som har lärarkonto finns knappen + Ny uppgift överst. Tryck på den.
   Läraruppgift.JPG
  3. Nu får du upp vyn där du kan skapa din uppgift. I dina egna uppgifter kan du förutom en skriftlig instruktion också lägga till filer till egna dokument, bilder, filmer och ljudinspelningar samt tipsa om webblänkar. Du kan också skriva en svarsmall (finns under Fler alternativ).
   Läraruppgift2.JPG
  4. Tryck på Publicera om du vill lägga ut uppgiften för eleverna. Tryck på Spara om du vill spara uppgiften men inte publicera för eleverna än. Om du trycker Avbryt försvinner uppgiften.
  5. Eleverna ser dina uppgifter längst upp i fliken Uppgifter via en tydlig klickbar rubrik med ditt namn när de går in i kapitlet/bildberättelsen/arbetsflödet.

  E. Hur ser uppdragen ut för eleverna?

  Eleverna i kursen ser uppdragen på översikten under rubriken Uppdrag. För att se dina instruktioner och innehållet och komma igång med uppdraget trycker eleven på Öppna-knappen. Sedan trycker eleven på innehållet och följer dina instruktioner. 

  Eleven kan också trycka på pilen till vänster om uppdragets titel så fälls uppdraget upp och instruktionerna och innehållet syns på översikten.

  Uppdrag_elev.JPG

  När eleven tryckt på innehållet Krafter mellan laddade partiklar i uppdraget Läxa vecka 46 ovan öppnas innehållet upp och eleven kan komma igång med det genom att trycka på Starta.

  Uppdrag_elev_starta.JPG

  Dina elever kan inte se ett uppdrag förrän du har ställt in att det ska visas på översikten. På det sättet kan du planera en längre period och skapa färdiga uppdrag i förväg utifrån din planering.

 • Fick du svar på din fråga?