Uppdrag i kurs – Digilär och Digital

 • I ett uppdrag delar du ut exakt det innehåll från Digilär- och Digitalprodukter som du vill att eleverna ska arbeta med under en period. Det kan t.ex. handla om vad de ska göra under en lektion, en vecka, ett arbetsområde eller kanske i läxa. Om du vill kan du komplettera produktinnehållet med eget material.

  När du har skapat ett uppdrag har du möjlighet att anpassa det innehåll som du har valt ut. Du kan välja att dölja vissa avsnitt och övningar eller ordlistor för eleverna. 

  Du kan schemalägga uppdragen, då dyker de upp på översikten vid en viss tidpunkt. Dina elever kan inte se ett uppdrag förrän du har ställt in att det ska visas. På det sättet kan du planera en längre period och lägga upp färdiga uppdrag i förväg utifrån din planering.

  Gör så här för att skapa ett uppdrag i en kurs

  1. Klicka på Lägg till i översikten, välj Uppdrag. Du kan också välja Uppdrag i menyn till vänster.
  2. Skriv vad uppdraget ska heta i fältet Titel. Detta kommer att synas i översikten för eleverna.
  3. Om du vill – lägg till en beskrivning. Texten i beskrivningen visas vid uppdraget i översikten. 
  4. Lägg till utvalt innehåll ur produkten genom att klicka på Lägg till innehåll. En meny fälls ut där du kan välja ut innehåll ur samtliga produkter som du har lagt till i kursen. Ett innehåll kan t.ex. vara ett kapitel/bildberättelse/arbetsflöde, en diagnos eller grupp med uppgifter. Markera innehåll genom att trycka på det och lägg till det i uppdraget genom att trycka på knappen Välj.
   Observera! I detta steg kan du inte välja ut enskilda avsnitt eller övningar. Först när du har skapat ditt uppdrag kan du anpassa innehållet mer detaljerat. 
  5. Du väljer själv om du vill ha ett eller flera innehåll i uppdraget – det beror på hur mycket innehåll du vill ha i ett och samma uppdrag och hur länge du tänker dig att dina elever ska arbeta med det. Lägg till flera innehåll genom att trycka på Lägg till innehåll igen och välja ut nya delar ur produkten. Tips! Du kan välja att kombinera innehåll från olika produkter (om du har valt att lägga in flera produkter i kursen). På det sättet kan du till och med kombinera delar från olika ämnen, om du vill.
  6. Under Alternativ kan du, om du vill, rikta uppdraget till enskilda elever i gruppen som har tillgång till kursen eller dölja facit i de uppgifter som finns med i uppdraget. Under Schemalägg kan du ställa in datum för publiceringen om du inte vill att uppdraget ska synas på översikten direkt.
  7. Tryck Publicera om du vill lägga ut uppdraget för eleverna (eller tidsinställa det enligt inställningen). Tryck Spara om du vill spara uppdraget men inte publicera för eleverna än. Om du trycker Avbryt sparas inte uppdraget eller dina uppdateringar. Du kan alltid redigera och uppdatera eller avpublicera ditt uppdrag i efterhand. 

  Uppdrag_redigera_sv.JPG

  Uppdragen publiceras i översiktens flöde blandat med dina inlägg – det senast publicerade hamnar överst. Vill du eller dina elever se endast de uppdrag som du har publicerat i kursen så finns de samlade under Uppdrag i kursens meny till vänster. Eleverna klickar på öppna för att komma in i ett uppdrag, se innehållet och arbeta.

  Eleverna i kursen ser uppdraget så här på sin översikt. De startar uppdraget genom att trycka på "Öppna". 

  Uppdrag_elev.JPG

  Anpassa innehållet i ett uppdrag

  När du har skapat ett uppdrag har du möjlighet att anpassa det innehåll som du har valt ut. Du kan t.ex. välja att dölja avsnitt i innehållet och du kan välja att dölja enskilda övningar som du inte vill att eleverna ska göra. 

  1. Skapa ett uppdrag med ett innehåll. Låt oss säga att du väljer ett kapitel som innehåller teoriavsnitt, extra material, instruderingsfrågor och arbetsuppgifter. Spara eller Publicera ditt uppdrag. 
  2. Tryck på knappen Anpassa som ligger i anslutning till det innehåll som du vill anpassa i ditt uppdrag under Översikt i kursen. 
   Uppdrag_anpassa_översikt.JPG
  3. En meny fälls ut där du ser alla delar för ditt valda innehåll. Bocka ur de delar som du inte vill ha med. 
   Uppdrag_anpassa.JPG
  4. Tryck Spara när du är färdig. 

  Lägg till eget material i ditt uppdrag

  Du kan koppla in eget material via egna läraruppgifter till alla kapitel, bildberättelser och arbetsflöden som finns i en produkt. När du har skapat ditt uppdrag kan du gå in i det utvalda innehållet och lägga till egna läraruppgifter. Gör så här:

  1. Gå in i kapitlet, bildberättelsen eller arbetsflödet som du har lagt till i uppdraget (du kan gå in via uppdraget eller via produkten, det spelar ingen roll).
  2. Tryck på Starta på omslagssidan för att komma till själva innehållet.
  3. När du står i innehållet – tryck på Uppgifter uppe i menyn och fliken fälls ut till höger i skärmen. För dig som lärare finns knappen + Ny uppgift överst. Tryck på den.
   Uppdrag_läraruppgift.JPG
  4. Nu kan du lägga till nya uppgifter kopplade till det aktuella innehållet. I dina egna uppgifter kan du förutom en skriftlig instruktion också lägga till filer till egna dokument, bilder, filmer och ljudinspelningar samt tipsa om internetlänkar.
  5. Tryck Publicera om du vill lägga ut uppgiften för eleverna. Tryck Spara om du vill spara uppgiften men inte publicera för eleverna än. Om du trycker Avbryt försvinner uppgiften.
  6. Eleverna ser dina uppgifter längst upp i fliken Uppgifter via en tydlig klickbar rubrik med ditt namn när de går in i kapitlet/bildberättelsen/arbetsflödet.

  Dölj eget material

  Om du redan har en egen uppgift kopplad till ett innehåll men inte vill att den ska synas så kan du avpublicera den. Öppna uppgiften och välj Redigera. Tryck på Avpublicera

  Läs mer om hur du kan planera och kommunicera i kurs med olika funktioner som finns för Digilär- och Digitalprodukter.

 • Fick du svar på din fråga?