Genvägar i kurs – Digilär och Digital

 • Alla innehållslänkar i kursen samlas under Genvägar (Översiktsvyn) när du skapar en ny kurs. När du skapar en kurs via en produkt på din startsida i NOKportalen lägger vi automatiskt länkar till produktens alla delar under Genvägar. 

  Genvägar_i_kurs.JPG

  Skapa och redigera genvägar

  Som lärare kan du välja vilket material du vill att eleverna lätt ska komma åt genom att skapa länkar under Genvägar i kursen. Du och dina elever ser samma genvägar.

  • Böckerna, alltså titlarna som du lagt till i kursen, och som också finns under Innehåll, finns automatiskt inlagda som länkar under Genvägar när du skapar en ny kurs
   • Dessa länkar kan du ta bort genom att trycka på krysset vid respektive titel, och då finns inte längre genvägen synlig.
   • Titlarna finns fortfarande tillgängliga via Innehåll i vänstermenyn.
  • Lägger du till en produkt i en befintlig kurs hittar du produkten under Innehåll i vänstermenyn men inte under Genvägar. Du kan själv lägga till en genväg för produkten om du vill att eleverna ska se den på översiktssidan.

  • Du kan också skapa andra genvägar för att underlätta för elever att hitta rätt. Tryck på + Lägg till genväg och välj:
   • Produktinnehåll – härifrån hittar du titlarna som du har under Innehåll i vänstermenyn, och kan länka till hela boken, till ett kapitel eller exempelvis en uppgift i materialet
   • Länk – härifrån länkar du till exempel till en webbsida eller film på YouTube
   • Egen fil – har du till exempel ett dokument du vill dela med eleverna på din enhet kan du länka till dokumentet
   • Mitt arkiv – här hittar du filer som du tidigare laddat upp
    Genvägar_ny.JPG

  Ordna genvägarna

  1. Tryck på Ordna under Genvägar för att byta ordning på de genvägar du har lagt till.
  2. Tryck på de svarta prickarna på genvägen, dra och placera den där du vill. 
  3. Tryck på Klar för att avsluta.

  Vill du helst ha Uppdrag överst och Genvägar längst ned?

  Via kursens Inställningar kan du byta ordning på Genvägar och Uppdrag på kursens Översikt.

  Inställningar_kurs_ordning.JPG

  Läs mer om hur du kan planera och kommunicera i kurs med olika funktioner som finns för Digilär- och Digitalprodukter.

 • Fick du svar på din fråga?