Kurs i Digilär och Digital – Följ upp, kommentera och bedöm elevernas arbete

 • Introduktion till Uppföljning

  I dina kurser för Digilär- och Digital-produkter i NOKportalen finns verktyget Uppföljning. Det är här du som lärare kan överblicka, kommentera och bedöma elevernas inlämnade svar på olika sorters uppgifter. 

  Du kan välja om du vill följa upp:

  • hela elevgruppens arbete eller en elev i taget
  • ett specifikt innehåll i sin helhet
  • uppgifter i ett uppdrag
  • inlämningsuppgifter
  • kommentarer till uppgifter

  Exempelvis finns funktionen Jämför, som du hittar i uppföljningsdelarna Alla uppgifter och övningar samt Resultat i uppdrag. Den visar dig vilka elever som ännu inte skickat in sina svar och när det finns svar så presenteras elevernas resultat i en tydlig översikt per uppgiftssamling.

  Det är du som lärare som avgör i hur stor utsträckning du använder verktyget Uppföljning. Vi ger dig möjligheten att se elevernas svar, skicka kommentarer samt markera om mål uppnåtts eller ej. Du kan, om du vill, skriva såväl feedback som omdöme/bedömning av elevernas svar på uppgifter. Om du inte vill kommunicera omdömen till eleverna i verktyget kan du välja att bara markera en uppgift som granskad eller ge en allmän kommentar. Du kan förstås också välja att inte markera eller kommentera alls. 

  Film: Uppföljning

  Innehåll i denna artikel

  A. Så här kommer du till Uppföljning i din kurs

  B. Olika delar i Uppföljning

  1. Resultat i uppdrag (Uppdrag)
  2. Alla uppgifter och övningar (Allt innehåll)
  3. Inkorg för inlämningsuppgifter (Nytt)
  4. Följ en enskild elev (Elever)
  5. Kommentarer till uppgifter (Kommentarer)


  A. Så här kommer du till Uppföljning i din kurs

  1. Gå in i kursen* för den aktuella elevgruppen och ämnet som du vill kontrollera.
  2. Tryck på Uppföljning i kursmenyn.
  3. Välj den del som du vill arbeta i (uppdrag, inlämningsuppgifter, alla uppgifter, en enskild elev eller kommentarer) och sätt igång. Läs mer om de olika delarna här nedan.

  *För att kunna följa upp elevernas svar på uppgifter behöver du först ha skapat en kurs i en Digilär- eller Digital-produkt. Notera att om du har för många elever eller för många produkter i en och samma kurs kan det bli svårt att få en bra överblick.

  B. Olika delar i Uppföljning

  Uppföljningsfunktionen är uppdelad i olika delar för att du lätt ska kunna komma till det du vill granska. Du hittar de olika delarna på startsidan i Uppföljning. Här nedan kan du läsa mer om respektive del och hur de kan användas.

  Uppföljning_generell_feb24.JPG

  1. Resultat i uppdrag (Uppdrag)

  Resultat i uppdrag använder du när du vill se elevernas svar och resultat på de specifika uppgifter och övningar som ingår i ett uppdrag som du skapat i kursen. Du kan också ta dig till Uppföljning direkt från uppdraget.

  Uppdrag_till_Uppföljning_feb24.JPG

  a) Du kan välja att granska alla elever i uppdraget eller en enskild elev

  b) Tryck på Jämför om du vill få en översikt över hela elevgruppen i en uppgiftssamling, till exempel en Quiz. Här får du en översikt över vilka som gjort uppgifterna och eventuella resultat. Detta alternativ har du om du valt att granska alla elever i uppdraget.

  c) Tryck på en uppgift/övning om du vill se mer detaljer på elevernas svar och resultat per uppgift.

  Uppföljning_uppdrag_feb24.JPG

  Läs mer om olika uppgiftskategorier och vilka valmöjligheter du har när du granskar enskilda uppgifter och svar i nästa avsnitt 2. Alla uppgifter och övningar (Allt innehåll).

  2. Alla uppgifter och övningar (Allt innehåll)

  Alla uppgifter och övningar använder du när du vill få en total överblick. Här kan du se både övergripande status men också klicka dig vidare för att mer detaljerat se alla svar från alla elever som ingår i kursen.

  Här nedan hittar du följande steg för uppföljning:

  • STEG 1: Ta dig till de uppgifter som du vill följa upp
  • STEG 2: Välj hur du vill följa upp de uppgifter eleverna gjort
  • STEG 3: Välj vad du vill se eller göra i en enskild uppgift

  STEG 1: Ta dig till de uppgifter som du vill följa upp

  Uppföljning_allt_feb24.JPG

  a) Du kan välja att granska alla elever i kursen eller en enskild elev.

  b) Det finns olika uppgiftskategorier och vyer för dem: uppgifter, diagnoser och dina egna läraruppgifter. Du väljer vilken del du vill titta på genom att markera den.

  • Uppgifter – visar elevens inlämnade svar på inlämningsuppgifter och instuderingsfrågor samt deras resultat och svar på självrättande övningar.
  • Diagnoser – visar elevernas resultat på diagnoser som finns i läromedlet (observera att inte alla produkter innehåller diagnoser).
  • Läraruppgifter – visar elevernas inlämnade svar på dina egna uppgifter, d.v.s. uppgifter som du som lärare själv kan skapa i läromedlets olika delar (observera att det endast kan finnas elevsvar här om du lagt till någon egen läraruppgift i produkten som ingår i kursen).

  c) Tryck på pilen till höger om läromedlet du vill granska (i bilden ovan Kemi 1) så ser du i innehållslistan var eleverna har varit och arbetat i materialet genom att dessa delar markeras med blå färg i rubriken och görs klickbara. När du trycker på en blå del fälls strukturen under den ut och du kan ta dig ner till de uppgifter du vill följa upp . 

  STEG 2: Välj hur du vill följa upp de uppgifter eleverna gjort

  Uppföljning_steg2_feb24.JPG

  d) Tryck på Jämför om du vill få en översikt över hela elevgruppen i en uppgiftssamling, till exempel en Quiz eller Arbeta på egen hand. Här får du en översikt över vilka som gjort uppgifterna och eventuella resultat. Detta alternativ har du om du valt att granska alla elever i kursen.

  Uppföljning_jämför_feb24.JPG

  Härifrån kan du gå vidare till uppgifterna för att se elevernas enskilda svar på dem.

  e) Tryck på en uppgift om du vill se mer detaljer på elevernas svar och resultat per uppgift. Du kommer då till vyn Uppgifter där du kan växla mellan uppgifter och elevernas svar på dem, se bilden nedan.

  Här kan du också välja vyn Elever, och då utgår du från eleverna och ser deras uppgifter som du kan växla mellan. Du ser samma information som i Uppgifter men i en annan ordning.

  Uppföljning_uppgifter_elever_feb24.JPG

  STEG 3: Välj vad du vill se eller göra i en enskild uppgift

  Uppföljning_detaljer_feb24.JPG

  1. Se om eleven har svarat och om hen har fått rätt eller fel (självrättande övningar), eller om eleven påbörjat eller skickat in sitt svar (inlämningsuppgift eller fritextsvar). Flytta din pekare över symbolen så ser du vad den betyder.
  2. Vid inlämningsuppgifter och frågor med fritextsvar: Markera status på uppgift, du kan välja mellan Mål ej uppnått, Mål uppnått eller Granskad.
  3. Se hur många gånger eleven har lämnat in sitt svar via Version och växla mellan de olika svaren (om eleven har lämnat in flera versioner).
  4. Se lösningsförslag eller facit (om det finns) via symbolen som ser ut som en nyckel.
  5. I fliken Kommentera kan du skriva en kommentar, feedback eller bedömning till eleven. Eleven kommer att se alla dina kommentarer i kursmenyn Min aktivitet. Du ser alla kommentarer under menyn Uppföljning när du väljer Kommentarer till uppgifter.
  6. I fliken Egen notering kan du skriva en egen notering som bara du ser.
  7. Gå till uppgiften där den finns i produkten. Du lämnar då uppföljningsläget.
  8. Stäng detaljvyn med krysset uppe till höger på sidan så kommer du till steget innan.


  3. Inkorg för inlämningsuppgifter (Nytt)

  Inkorg för inlämningsuppgifter använder du om du snabbt vill se de nya elevsvar som kommit in eller som du ännu inte granskat på inlämningsuppgifter. Här får du se en lista över alla ännu ej granskade svar på inlämningsuppgifter. 

  Uppföljning_filter_Nytt_feb24.JPG

  a) Du kan välja att granska alla elever i kursen eller en enskild elev.

  b) Det finns två uppgiftskategorier och vyer för dem: uppgifter och dina egna läraruppgifter. Du väljer vilken del du vill titta på genom att markera den.

  • Uppgifter – visar elevens inlämnade svar på inlämningsuppgifter och instuderingsfrågor samt deras resultat och svar på självrättande övningar.
  • Läraruppgifter – visar elevernas inlämnade svar på dina egna uppgifter, d.v.s. uppgifter som du som lärare själv kan skapa i läromedlets olika delar (observera att det endast kan finnas elevsvar här om du lagt till någon egen läraruppgift i produkten som ingår i kursen).

  Notera att du i Inkorg för inlämningsuppgifter inte hittar elevernas svar på diagnoser, självrättande övningar och instuderingsfrågor med facit. Vill du granska elevernas svar på diagnoser, självrättande övningar och instuderingsfrågor kan du göra det via Alla uppgifter och övningar.

  c) Du kan filtrera det du ser i denna vy genom att klicka på Visa filter. Där kan du filtrera elevers uppgiftssvar baserat på produkt, arbetsområde och innehåll.

  d) För att se svaren på en uppgift klickar du på rubriken. Du kan sedan göra samma saker som när du granskar en enskild uppgift enligt beskrivningen i avsnittet 2. Alla uppgifter och övningar (Allt innehåll) (STEG 3) ovan.

  Uppgiftssvaren finns kvar i listan tills du har markerat dem som granskade. När du har granskat dem kommer de att försvinna från Inkorg för inlämningsuppgifter men kan dyka upp igen om eleven gör en andra version och lämnar in den. Om du vill gå tillbaka och se ett uppgiftssvar som du redan har granskat så hittar du det i Alla uppgifter och övningarDär hittar du alla elevsvar, nya som gamla. 

  4. Följ en enskild elev (Elever)

  Följ en enskild elev använder du om du vill få en överblick över och följa upp en specifik elevs resultat och uppgiftssvar. Här visas en lista över vad den valda eleven har gjort i kronologisk ordning (det som gjordes senast visas överst i listan). Här inkluderas alla typer av uppgifter och svar.

  Uppföljning_Elev_feb24.JPG

  a) När du valt eleven du vill följa upp ser du alla uppgifter och övningar eleven skickat in. Här kan du också växla elev.

  b) Det finns olika uppgiftskategorier och vyer för dem: uppgifter, diagnoser och dina egna läraruppgifter. Du väljer vilken del du vill titta på genom att markera den.

  • Uppgifter – visar elevens inlämnade svar på inlämningsuppgifter och instuderingsfrågor samt resultat och svar på självrättande övningar.
  • Diagnoser – visar elevens resultat på diagnoser som finns i läromedlet (observera att inte alla produkter innehåller diagnoser).
  • Läraruppgifter – visar elevens inlämnade svar på dina egna uppgifter, d.v.s. uppgifter som du som lärare själv kan skapa i läromedlets olika delar (observera att det endast kan finnas elevsvar här om du lagt till någon egen läraruppgift i produkten som ingår i kursen).

  c) Du kan filtrera det du ser i denna vy genom att klicka på Visa filter. Där kan du filtrera elevens uppgiftssvar baserat på produkt, arbetsområde och innehåll. Du kan dessutom välja att filtrera fram uppgifter utifrån status och för självrättande övningar även baserat på rätt eller fel svar.

  d) För att se svaret på en uppgift klickar du på rubriken. Du kan sedan göra samma saker som när du granskar en enskild uppgift enligt beskrivningen i avsnittet 2. Alla uppgifter och övningar (Allt innehåll) (STEG 3) ovan.

  5. Kommentarer till uppgifter (Kommentarer)

  Kommentarer till uppgifter används i första hand av lärare som skriver kommentarer till sina elever. Men eleverna kan också svara på lärarens kommentarerDen här delen använder du om du vill se alla kommentarer till olika uppgifter, både dina egna kommentarer och elevernas svar till dem.

  Uppföljning_Kommentar_feb24.JPG

  Du kan se alla elevers kommentarer samlat, eller välja ut enskilda elever och få fram just deras kommentarer.

  Klicka på uppgiftens titel för att se elevens svar på din kommentar i uppgiften. Du kan svara på elevens kommentar direkt när du tittar på elevkommentaren. 

  Eleverna ser kommentarer under Min aktivitet i kursmenyn. De kan filtrera fram uppgifter där det finns kommentarer och ser också en symbol för kommentar i sin uppgiftslista. En elev kan också alltid se dina lärarkommentarer till uppgiften när hen är inne på uppgiften i läromedlet.

  Kommentar_elev.JPG

 • Fick du svar på din fråga?