Så fungerar Digilär och Digital – Arbetsområde

 • När du har tryckt på ett arbetsområde i en Digilär- eller Digitalprodukt kommer du till arbetsområdets förstasida. På denna kan du lätt komma åt allt material som du behöver under perioden du arbetar med området.

  Mitt på skärmen ser du först och främst arbetsområdets olika delar – ett antal klickbara delar med tydliga rubriker och vinjettbilder. De täcker tillsammans det utvalda centrala innehåll som arbetsområdet handlar om.

  I arbetsområdet kan det finnas många olika typer av innehåll, det kan finnas:

  • Kapitel – en läsvy där texten är i fokus (och kan varvas med bilder, filmer, simuleringar o.s.v.). Till kapitlen finns oftast frågor, uppgifter och övningar. Läs mer i artikeln Så fungerar - Kapitel.
  • Bildberättelser – ett bildspel där bilden är i fokus och du kan lyssna på en röst som berättar om bilderna som växlar automatiskt. Till bildberättelserna finns oftast frågor, uppgifter och övningar. Läs mer i artikeln Så fungerar - Bildberättelse
  • Arbetsflöden – en färdig arbetsgång uppbyggd i steg där du lotsats framåt genom texter, bilder, filmer, uppgifter och övningar varvade och utlagda i precis den ordning som det är tänkt att en elev ska gå igenom och arbeta med innehållet. Läs mer i artikeln Så fungerar - Arbetsflöde.
  • Diagnoser – självrättande diagnoser där du kan testa dina kunskaper.
  • Övningar – samlade övningar och uppgifter som du ska arbeta med utan särskild koppling till en annan del (t.ex. ett enskilt kapitel).

  Varje vinjettbild har en tydlig information om vilken typ av innehållsvy du kommer att komma in i.

  Digilär_Arbetsområde.PNG

  Notera! Olika läromedel och arbetsområden kan innehålla olika typer av innehåll, t.ex. kapitel, bildberättelse, arbetsflöde. 

  Det kan också vara stor skillnad i antalet delar som finns i ett arbetsområde. En del arbetsområden innehåller ett stort antal delar och andra innehåller ganska få – varje ämne är unikt. Varje ämnesredaktion och författargrupp har utformat strukturen i det aktuella läromedlets arbetsområde utifrån sina expertkunskaper om ämnet och kursplanen.

  De olika delarna i arbetsområdet får en automatisk numrering för att du lätt ska kunna hänvisa till en del. Numreringen betyder dock inte nödvändigtvis att du måste arbeta med dem i den ordning som de är utlagda, detta är olika beroende på ämne. I vissa ämnen är delarna i ett arbetsområde ett smörgåsbord där du kan välja ordningen fritt. I andra ämnen behöver du arbeta enligt den ordning som de är uppställda i. Mer information om vad som gäller för det aktuella ämnesläromedlet får lärare i lärarhandledningen.

  Läs mer om lärarhandledning och andra funktioner som finns tillgängliga som information, sök, innehållsförteckning, hjälp och konto i artikeln om läromedlets förstasida.

 • Fick du svar på din fråga?