Så fungerar Digilär och Digital – Bildberättelse

 • I en bildberättelse är bilden i fokus. Bildberättelsen består av bilder med korta textavsnitt som visas i serie, och en röst läser upp texten till bilderna som växlar automatiskt. Till texten finns det olika möjligheter att stötta läsning och förståelse, till exempel genom att anpassa storlek, typsnitt, färger med mera, slå upp ordförklaringar och fördjupningar eller testa sin läsförståelse med frågor*.

  *Notera att det finns olika typer av innehåll beroende på ämnets och bildberättelsens behov.

  Omslag

  När du klickar på en bildberättelse kommer du alltid till en omslagssida. Där får du en överblick över innehållet i bildberättelsen och du kan läsa mer detaljer om det genom att trycka på knappen med de tre (...) prickarna (där finns t.ex. information om författare, omfång, källhänvisning m.m.). Här hittar du också lärarhandledning (beroende på om dessa delar finns till bildberättelsen).

  Klicka på Lyssna om du vill starta rösten som läser upp bildberättelsen, klicka på Jag vill bara läsa om du vill läsa textstyckena och själv växla mellan bilderna.

  Digilär_bildberättelse.PNG

  Inne i bildberättelsen

  När du har klickat dig vidare och in i bildberättelsen är det bild och text som är i centrum. Därför har vi skalat av vyn och fällt in menyer och knappar i största möjliga mån och på det sättet skapat ett fokusläge för att lyssna och läsa.

  Digilär_bildberättelse2.PNG

  Genom de få knappar som finns får du tillgång till extra funktionalitet och innehåll:

  Lässtöd och anpassning

  Längst upp till vänster finns knappen Lyssna. Genom att trycka på den kan du när som helst sätta igång en röst som läser upp texten för dig om du behöver lyssna samtidigt som du läser. Tryck på valfritt textstycke för att starta och pausa. Uppläsning fungerar på bildberättelsens text men även på andra delar som t.ex. texten i frågor, uppgifter, ordförklaringar och fördjupningar.

  Längst upp till vänster finns också knappen Anpassa. Genom att trycka på den får du möjlighet att ställa in olika funktioner för extra lässtöd:

  • Du kan välja att Scrolla eller Bläddra mellan de olika avsnitten i kapitlet. Den pedagogiska tanken bakom valet att kunna bläddra mellan varje avsnitt är att en elev som har svårt att koncentrera sig på långa texter lättare fokuserar om inte hela texten syns på skärmen på en gång.
  • Du kan välja Textstorlek och Typsnitt, utifrån dina behov och vad som passar din skärm bäst. Personer med dyslexi kan välja typsnittet Dyslexie, som är särskilt utvecklat för dem.
  • Du kan genom att välja Färgtema få olika kontrast och bakgrundsfärg till texten. Bra för elever med lässvårigheter men också bra för den som sitter i ett mörkt rum och läser (välj då Mörkt färgtema för att få behagligare ljus från skärmen).
  • Du kan ställa in hur Färgmarkeringar i texten ska visas – med inställningen Diskret syns de knappt alls, medan Helfärgade gör dem extra tydliga. Den pedagogiska tanken bakom detta är att färgmarkeringar kan störa elever som har svårt att koncentrera sig när de läser längre texter.
  • Du kan välja en Läslinjal som är utvecklad för dem som har behov av extra stort lässtöd och behöver se en rad eller ett stycke text i taget.
  • Du kan välja Endast text för att gömma bilder, filmer och andra visuella komponenter. Bra för elever som behöver fokusera på att avkoda text för sig och bild för sig.

  Under knappen Anpassa kan du också göra särskilda inställningar för uppläsningen, till exempel ändra hastighet och röst samt bestämma om det alltid ska vara talsyntes. Uppläsningsfunktionen väljer annars automatiskt inläst tal framför talsyntes om det finns inläst tal till kapitlet. Om du har behov av att alltid använda talsyntes, som ger markering ord för ord, ställer du in det under Anpassa – Uppläsning.

  Navigering och överblick

  Längst ner i skärmen finns innehållsförteckningen för bildberättelsen, en knapp med tre vågräta brutna linjer och sidanvisning. Med hjälp av den ser du var i bildberättelsen du befinner dig och du kan navigera mellan avsnitten.

  Notera att du alltid kan se innehållsförteckningen och navigera i hela läromedlets innehåll med hjälp av knappen med de tre vågräta linjerna och förstoringsglaset som finns allra längst upp till vänster i toppmenyn. I toppmenyn ser du dessutom var i läromedlet du befinner dig genom att aktuellt läromedel, arbetsområde och kapitel visas. Där finns också sökfunktionen, du hittar den i toppmenyns innehållsförteckning. Med hjälp av sökfunktionen kan du söka efter nyckelord och du får upp träffar från det aktuella läromedlet.

  Ordförklaringar och fördjupningar

  I bildberättelsetexten kan det finnas gula ordförklaringar som du kan trycka på för att få ett ord eller begrepp förklarat eller översatt (om det är ett språkläromedel). Med hjälp av dessa kan du direkt få svåra ord och begrepp förklarade, utan att lämna texten. I ordförklaringsrutan finns en knapp för att lätt och smidigt lägga till ordet i din egen ordlista.

  Det kan också finnas gröna fördjupningar där du kan läsa mer information om till exempel en person eller en händelse. I vissa bildberättelser finns också fördjupande tips som leder till andra texter inom ämnet eller till externa sidor på Internet (alla länkar är kvalitetsgranskade av våra författare och redaktörer). Bra för den som vill gå längre och lära sig mer.

  Uppgifter, Ordlistor och Anteckningar

  Längst upp till höger i menyn finns Uppgifter, Ordlistor och Anteckningar.

  • Under Uppgifter finns de uppgifter, övningar och frågor som hör till bildberättelsen. Är du lärare kan du själv också skapa egna uppgifter och koppla till en bildberättelse.
  • Under Ordlistor kan du skapa egna ordlistor med viktiga ord och begrepp från texten. Det går att starta en självrättande träning på orden i listan. Är du lärare kan du dela ordlistan med dina elever. Här finns också eventuella färdiga glos- eller begreppslistor som våra författare har skapat till bildberättelsen.
  • Under Anteckningar kan du göra egna anteckningar till bildberättelsen. Dina anteckningar ser alltid bara du. De sparas till din licens och finns både i ditt arkiv och kopplat till bildberättelsen där du skrev din anteckning.

  Notera att Uppgifter, Ordlistor och Anteckningar öppnas i en smal vy jämte texten i alla större skärmstorlekar. I en mycket smal skärm (t.ex. mobiltelefon) täcker dock vyn texten. Tryck på Stäng (X) för att återgå till bildberättelsen. Detta gäller också innehållsförteckningen i toppmenyn.

 • Fick du svar på din fråga?