Lässtöd i Digilär och Digital – Lyssna på texten

 • Att lyssna på en text samtidigt som du läser är bra för inlärningen. I Digilär- och Digitalprodukter kan du få all text i ett innehåll uppläst automatiskt med talsyntes, det gäller även i t.ex. uppgifter, frågor, fördjupningar, ordförklaringar och bildtexter. Bildberättelser samt ett urval av våra kapitel kan dessutom läsas upp med inläst röst/ILT.

  Många elever har lättare att hänga med när man kan få texten uppläst. Därför är uppläsning av text ett verkligt fokusområde där vi satsar extra mycket kraft och resurser. Det är också vår mest uppskattade och använda lässtödsfunktion.

  Gör så här

  För att sätta igång uppläsningen med ett enda klick: Tryck på Jag vill lyssna också på omslagssidan till ett kapitel, en bildberättelse eller ett arbetsflöde. Uppläsningen sätter igång automatiskt och fortsätter tills texten är slut eller tills du stoppar den.

  Du kan också sätta igång uppläsningen när du är inne i en text, genom att trycka på Lyssna längst upp till vänster. Tryck sedan på det textstycke eller den rubrik du vill starta uppläsningen vid. Uppläsningen fortsätter sedan tills texten är slut eller tills du stoppar den.

  Du kan pausa uppläsningen genom att trycka på det textstycke där uppläsningen befinner sig. Starta igen genom att trycka på valfritt textstycke. Stäng av uppläsningen helt genom att trycka på Lyssna längst upp till vänster, igen.

  Inläst tal eller talsyntes?

  Talsyntes är en konstgjord röst som försöker efterlikna mänskligt tal. Inläst tal finns till utvalda texter och har spelats in av en röstskådespelare. Fördelen med en inläst röst är att uppläsningen låter mer naturlig. Detta gör vi som standard till språkläromedlens målspråkstexter samt till bildberättelser. Det finns även inläst tal till andra utvalda läromedels kapitel. Om din kommun eller skola har avtal med Inläsningstjänst (ILT) är det förvalt - du ser då ILT-loggan vid Lyssna. 

  En nackdel med inläst tal för personer med stora lässvårigheter är att systemet inte kan markera texten som läses upp ord för ord eftersom ljudfilerna är uppstyckade per textstycke. Detta får man med talsyntesen. En annan fördel med talsyntesen är att det går att välja mellan flera olika röster, till och med olika dialekter.

  Så här ser det ut när du valt talsyntes (du kan välja att markera ord och meningar med färg):

  Support_lyssna_talsyntes.PNG

  Notera! Systemet väljer automatiskt ILT/inläst tal av röstskådespelare framför talsyntesen, om en text har inläst tal tillgängligt. Om du har behov av att få markering av varje ord så kan du ställa in Alltid talsyntes under knappen Anpassa. Då väljer systemet alltid talsyntes, även om en text är inläst av röstskådespelare.

  Så här ser det ut när du har ILT eller inläst tal av röstskådespelare (ett textstycke markeras):

  ILT_liten.PNG 

  Support_lyssna_inläst.PNG

  Anpassa – särskilda inställningar

  Under knappen Anpassa kan du göra särskilda inställningar för uppläsningen. Du kan:

  • Välja Alltid aktiverad – om du vill att uppläsningen alltid ska gå igång automatiskt när du kommer in i ett innehåll.
  • Välja Alltid talsyntes – om du alltid vill lyssna på talsyntes till alla texter, även om texten också finns inläst med röstskådespelare/ILT.
  • Stänga av Textmedföljning – om du inte vill att systemet ska scrolla neråt i en text i takt med uppläsningen.
  • Ändra Röst – gäller endast talsyntesröster. Du kan välja mellan flera olika röster och dialekter.
  • Ändra Hastighet för uppläsningen – långsamt, standard eller snabbt.
  • Välja vilken typ av Textmarkering talsyntesen ska göra vid uppläsning – ord och meningar, enbart ord, enbart meningar eller ingen.

  Styr med tangenterna

  Du kan styra uppläsningen med tangentbordet. Gör så här:

  • Alt och Mellanslag: Start och stopp
  • Alt och Pil upp: Förra stycket
  • Alt och Pil ned: Nästa stycke
 • Fick du svar på din fråga?