Lässtöd i Digilär och Digital – Anpassa

 • Till all text i Digilär- och Digitalprodukter finns en mängd funktioner särskilt utvecklade för att stötta läsningen och underlätta inlärningen. De är utvecklade tillsammans med forskare och specialpedagoger och med hjälp av dem kan du anpassa inlärningen utifrån individuella behov. Anpassningarna du gör sparas automatiskt i din webbläsare och fortsätter gälla för alla texter när du klickar runt i dina läromedel.

  Du kan när som helst nå och ändra dina inställningar via knappen Anpassa som du hittar längst upp till vänster när du står i ett kapitel, en bildberättelse, ett arbetsflöde, en diagnos eller en uppgift. Där hittar du följande möjligheter att ställa in olika funktioner för extra lässtöd:

  Lässtöd_anpassa1.png

  Beteende (endast kapitel)

  Som standard scrollar du igenom texten i alla kapitel på Digilär, men under rubriken Beteende kan du välja att istället bläddra, avsnitt för avsnitt – som sidorna i en bok. Den pedagogiska tanken bakom valet att kunna bläddra mellan varje avsnitt är att en elev som har svårt att koncentrera sig på långa texter lättare fokuserar om inte hela texten syns på skärmen på en gång.

  Typsnitt och textstorlek

  Du kan välja olika Textstorlek och Typsnitt, utifrån dina behov och vad som passar din skärm bäst. Personer med dyslexi kan välja typsnittet Dyslexie, som är särskilt utvecklat för dem.

  Färgtema

  Du kan genom att välja Färgtema få olika kontrast och bakgrundsfärg till texten. Vissa upplever det lättare att läsa en vit text på svart bakgrund. Bra för elever med lässvårigheter men också bra för den som sitter i ett mörkt rum och läser (välj då Mörkt färgtema för att få behagligare ljus från skärmen).

  Lässtöd_anpassa2.png

  Färgmarkeringar i texten

  Som standard markeras t.ex. ordförklaringar och fördjupningar med gul respektive grön understrykning i texten. Men vi vet att färgmarkeringar kan störa läsningen, särskilt för en person med koncentrationsproblem. Därför kan du ställa in hur färgmarkeringarna i texten ska visas. Med inställningen Diskret syns de knappt alls, medan Helfärgade gör dem extra tydliga.

  Hjälpmedel: Läslinjal

  Du kan välja en Läslinjal som är utvecklad för dem som har behov av extra stort lässtöd och behöver se en rad eller ett stycke text i taget. På det sättet kan man begränsa intrycken för till exempel elever med koncentrationsproblem.

  Lässtöd_anpassa3.png

  Endast text

  Du kan välja Endast text för att gömma bilder, filmer och andra visuella komponenter. Bra för elever som behöver fokusera på att avkoda text för sig och bild för sig.

 • Fick du svar på din fråga?