Lässtöd i Digilär och Digital – Textversioner

 • En av många möjligheter att individualisera undervisningen i Digilär - och Digitalprodukter är att låta eleverna läsa texter på olika nivå. Eleverna kan läsa olika versioner av samma text med olika svårighetsgrad, men ändå arbeta med samma frågor och uppgifter.

  Du väljer den textnivå som du vill arbeta med genom att bocka för den på kapitlets omslagssida innan du går vidare in i kapitlet genom att trycka på Starta eller Jag vill lyssna också.

  Observera att textnivåer inte finns i alla produkter! Du ser om ett kapitel har flera versioner genom att den då har en ikon för flera textversioner på bilden för kapitlet på översikten för arbetsområdet.

  Standard

  Standardtexten är den textnivå som vi bedömer att de flesta i klassen ska klara av.

  Lättläst

  De lättlästa texterna är kortare och innehåller endast de viktigaste begreppen. Vi har gått igenom språket och gjort det mer lättläst, t.ex. genom att dela upp onödiga sammansättningar, göra meningarna kortare och tydligare samt mäta textens LIX (läsbarhetsindex). De lättlästa texterna saknar även länkar och fördjupningar för att underlätta för elever som lätt tappar fokus. Grunden i texten är alltså densamma men i en kortare form och med enklare språk. Lättlästa texter fungerar bra att använda för elever som har behov av extra stöd i sin läsning, men också med yngre elever, t.ex. passar lättlästa texter på högstadiet generellt bra för elever i åk 7.

  Avancerad

  I vissa produkter, t.ex. några språkläromedel, har vi istället kompletterat standardtexten med en avancerad textnivå. Ett uppskattat tillägg för ambitiösa elever som behöver större utmaningar i sitt läsande.

  På bilden nedan: Redan på översikten för arbetsområdet ser du om kapitlet finns i flera textversioner. 

  Lässtöd_textversioner1_D.jpeg

  På bilden nedan: På omslaget till ett kapitel väljer du textversion.  

  Lässtöd_textversioner2_D.jpeg

  På bilden nedan: Du ser längst upp i kapitlet, under rubriken, vilken textversion du valt. Om du vill byta version så trycker du på den understrukna länken "Big Bang", uppe i menyraden, för att komma till kapitlets omslag. 

  Lässtöd_textversioner3_D.jpeg

 • Fick du svar på din fråga?