Ordlistor i Digilär och Digital

 • I Digilär- och Digital-produkter kan du spara ord från texten i egna listor med hjälp av verktyget Ordlistor. Detta hittar du uppe i menyn till alla våra läromedels olika kapitel, bildberättelser och arbetsflöden. Du sparar ord från texten genom att trycka på de gulmarkerade ord som du vill spara. Du kan också skapa egna ord i din ordlista. Du kan öva dig på orden i listan med hjälp av vår självrättande ordträningsfunktion.

  Spara och redigera ord

  Ett ord med en färdigskriven ordförklaring är som standard gulmarkerat i texten. De gulmarkerade orden kan du spara i din ordlista genom att trycka på ordet, välja vilken ordlista det ska sparas i och trycka på knappen Spara. Ordet sparas i den lista som du har valt under Ordlistor. All information om ordet som finns i ordförklaringen sparas i din lista (förutom ordet och förklaringen kan det finnas översättning, ordklass, exempel o.s.v.).

  Du kan själv redigera orden som du har sparat i listan. Gå in i listan och klicka på den lilla ikonen jämte ordet som ska ändras. T.ex. kan du lägga till egna förklaringar och/eller översättningar till orden. Bra om du har svenska som andraspråk och vill lägga till översättningar på ditt förstaspråk. Du kan också ta bort delar av den färdigskrivna ordförklaringen i din lista, om du skulle vilja det.

  Om du vill spara andra ord än de gulmarkerade gör du så här: Gå till Ordlistor och välj den lista där du vill skapa ett nytt ord, eller skapa en ny lista och gå in på den. Välj Lägg till ord och skriv in ditt ord och din egen förklaring eller översättning (systemet känner av om du har öppnat en begreppslista eller gloslista).

  För att ta bort ett ord väljer du att redigera det i listan genom att trycka på ikonen för redigering och väljer sedan Ta bort.

  Frukt_Ordlistor.PNG

  Redigera och skapa flera ordlistor

  Det skapas automatiskt en ny ordlista med ämnet som namn (t.ex. "Spanska") när du vill spara ord från texten. Du kan själv skapa nya ordlistor genom att trycka på Ny ordlista. Skriv vilket namn listan ska ha och välj om det är en Gloslista eller en Begreppslista.

  • Gloslista = Orden i listan får en översättning på ett annat språk (standard i t.ex. moderna språk och engelska).
  • Begreppslista = Orden i listan får en förklaring på samma språk (standard i t.ex. SO och NO-ämnen).

  Du ska också välja vilket språk orden i din ordlista är skrivna på.

  Om du är lärare väljer du om ordlistan ska vara ett utkast (Gör till utkast = bara synlig för dig själv) eller om den ska publiceras (Publicera = synlig för elever i din kurs).

  Alla ordlistor samlas i ditt Arkiv. Om du vill kan du koppla in samma ordlista till flera olika kapitel genom att trycka på Från mitt arkiv. Bra om du t.ex. vill ha en och samma ordlista för ett arbetsområde eller läromedel. Om du vill se alla dina ordlistor trycker du på ditt namn uppe till höger i menyn, och sedan trycker du på Arkiv och väljer Ordlistor.

  Om du vill döpa om, redigera eller ta bort en ordlista gör du det genom att trycka på Redigera. Detta kan du göra både i menyn ordlistor och i arkivet.

  Träna på en lista

  Du kan träna på orden i din ordlista genom att gå in i listan och sedan trycka på knappen Träna. När du har skrivit ditt svar och tryckt Svara trycker du dig fram till Nästa. Du kan också trycka på enter-knappen på ditt tangentbord för att svara och växla till nästa ord.

  Du kan få alla ord upplästa i träningen, även de som du har skrivit själv. Tryck på ikonen för uppläsning jämte ordet.

  När du har tränat på alla ord får du se hur många rätt du hade. Du kan då välja att Starta om eller Avsluta.

  Observera 1: För att få rätt på ett ord så måste du skriva exakt så som ordet är sparat i ordlistan. I vissa fall då du sparar en färdig ordförklaring från texten kan det se ut som i detta exempel från Digilär Tyska 6-9:

  wie kommt man zu …?

  Här används punkter för att i texten visa att man vid användning byter ut punkterna mot en plats. För att få rätt måste du skriva alla tecken exakt som i exemplet. Redigera ordet innan du startar ordträningen om du vill ändra eller ta bort sånt som kan störa din träning i de färdiga förklaringarna.

  Observera 2: Kommatecken (,) används i ordträningsfunktionen bara som ett tecken för att separera olika svarsalternativ, så använder du kommatecken i själva "ordet" tolkas det som att det är flera ord/alternativa sätt att skriva samma sak. Till exempel "buenos, buenas" tolkas som två olika svarsalternativ som båda blir rätt. Men en fras som innehåller ett kommatecken i "ordet", t.ex. "hej, på dig" tolkas som två ord: "hej" och "på dig". I det senare exemplet ska kommatecken inte användas eftersom det genererar ett felaktigt svar i träning av ordlistor.

  Tips för dig som har svenska som andraspråk

  Du kan spara ord från texten på svenska och själv skriva in översättningen av orden på ditt förstaspråk. Träna sedan på orden i din lista!

  Dela en ordlista med dina elever – för lärare

  Du som är lärare har följande val när du sparar en ordlista:

  • Gör till utkast = bara synlig för dig själv
  • Publicera = synlig för elever i din kurs

  Låt ordlistan vara ett utkast tills du är färdig med den och publicera den sedan för att låta dina elever se den.

  Du kan skapa flera olika ordlistor och dela med dina elever, kopplade till specifika kapitel eller arbetsområden. Du kan också skapa listor med viktiga begrepp eller svåra ord inom hela ditt ämne. Du bestämmer själv vilka ord som ska ingå.

  Detta är t.ex. användbart i språkämnena där du kan ge alla elever i en grupp samma gloslista att träna på. Eller om du i SO- och NO-ämnena vill ge eleverna en lista över centrala begrepp från ett kapitel att lära sig.

 • Fick du svar på din fråga?