Ordlistor i Digilär och Digital – Glosor

 • I denna artikel hittar du följande information:

  1. Färdiga gloslistor
  2. Träna på glosor
  3. Skapa en egen lista med glosor

  1. Färdiga gloslistor

  En gloslista är en färdig lista med de viktigaste orden från texten och deras översättning. Färdiga gloslistor kan finnas i vissa kapitel i Digilär- och Digital-produkter. När du har läst igenom texten kan du träna dig på glosorna med den självrättande ordträningsfunktionen för att se om du har förstått dem. Gloslistor finns till alla texter i våra läromedel i moderna språk. Du hittar dem uppe i menyn Ordlistor.

  En gloslista innehåller ord samt översättning. Ofta är de viktigaste glosorna i en text markerade med gult. Trycker du på ett gult ord får du upp dess översättning. Den färdiga gloslistan samlar de viktigaste orden och låter dig träna på deras översättning.

  Observera – alla kapitel har inte en färdig gloslista.

  Ordlista_Glosor.JPG

  2. Träna på glosor

  Du kan träna på orden i en gloslista genom att gå in i listan och trycka på knappen Träna. När du tränar på dina glosor kan du välja om du ska öva på ordet eller översättningen (tryck på pilarna i mitten för att byta). Orden slumpas sedan fram från listan.

  När du har skrivit ditt svar och tryckt Svara trycker du dig fram till Nästa. Du kan också trycka på enter-knappen på ditt tangentbord för att svara och växla till nästa ord.

  Du kan få alla ord upplästa i träningen, även de som du har skrivit själv. Tryck på ikonen för uppläsning jämte ordet.

  När du har tränat på alla ord får du se hur många rätt du hade. Du kan då välja att Starta om eller Avsluta.

  Ordlista_träna_glosor.JPG

  Observera! Kommatecken (,) används i ordträningsfunktionen bara som ett tecken för att separera olika svarsalternativ, så använder du kommatecken i själva "ordet" tolkas det som att det är flera ord/alternativa sätt att skriva samma sak. Till exempel "buenos, buenas" tolkas som två olika svarsalternativ som båda blir rätt. Men en fras som innehåller ett kommatecken i "ordet", t.ex. "hej, på dig" tolkas som två ord: "hej" och "på dig". I det senare exemplet ska kommatecken inte användas eftersom det genererar ett felaktigt svar i träning av ordlistor.

  3. Skapa en egen lista med glosor

  Den färdiga gloslistan är skapad av våra författare men du kan också skapa en egen lista med ord som du tycker är viktiga, för att sedan träna dig på. Du kan spara de gulmarkerade orden i texten och lägga till egna ord. Alla ord du väljer att själv spara läggs i din egen ordlista (du kan alltså inte påverka den färdiga gloslistan).

  Du kan också kopiera de ord som finns i en färdig gloslista till din egen ordlista. Där kan du sedan redigera, lägga till och ta bort ord, så du får en anpassad lista som just du vill träna på. Tryck på de tre punkterna jämte den färdiga gloslistan och välj Spara en kopia. Gloslistan läggs automatiskt till som en egen ordlista till det kapitel, arbetsflöde eller den bildberättelse som gloslistan hör till. I den egna ordlistan kan du sedan gå in och lägga till egna glosor samt redigera och ta bort de befintliga glosorna.

  Tips! Du som är lärare kan skapa en ordlista på samma sätt som beskrivs ovan och välja ut vilka viktiga glosor du vill att just din klass ska träna på. Sedan publicerar du ordlistan så att eleverna i din kurs kan se den.

 • Fick du svar på din fråga?