Ordlistor i Digilär och Digital – Begrepp

 • En begreppslista är en färdig lista med centrala begrepp som hör till den text som du arbetar med. Begreppslistor kan finnas i vissa kapitel i Digilär- och Digital-produkter. När du har läst igenom texten kan du träna dig på begreppen med den självrättande ordträningsfunktionen för att se om du har förstått. Begreppslistan hittar du uppe i menyn Ordlistor.

  En begreppslista innehåller begrepp samt förklaringar. Detta skiljer den från språkens gloslistor som innehåller ord och översättningar.

  Ett begrepp kan bestå av ett eller flera ord. Ofta är de viktiga begreppen i texterna markerade med gult. Gula ord kan även vara allmänna svåra ord som förklaras. Trycker du på ett gult ord/begrepp får du upp dess förklaring. Begreppslistan samlar de viktigaste begreppen och låter dig träna på deras betydelse.

  Observera – alla kapitel har inte en färdig begreppslista.

  Ordlista_Begrepp.JPG

  Träna på begrepp

  Du kan träna på orden i begreppslistan genom att gå in i listan och sedan trycka på Träna. När du tränar på dina begrepp får du alltid se förklaringen och ska själv skriva ordet. Orden slumpas fram från listan.

  När du har skrivit ditt svar och tryckt Svara trycker du dig fram till Nästa. Du kan också trycka på enter-knappen på ditt tangentbord för att svara och växla till nästa ord.

  Ordlista_träna.JPG

  Du kan få alla ord och förklaringar upplästa i träningen, även de som du har skrivit själv. Tryck på ikonen för uppläsning jämte förklaringen eller ordet.

  När du har tränat på alla ord får du se hur många rätt du hade. Du kan då välja att Starta om eller Avsluta.

  Observera! Kommatecken (,) används i ordträningsfunktionen bara som ett tecken för att separera olika svarsalternativ, så använder du kommatecken i själva "ordet" tolkas det som att det är flera ord/alternativa sätt att skriva samma sak. Till exempel "abrahamitiska, abrahamitiska religionerna" tolkas som två olika svarsalternativ som båda blir rätt. Men en fras som innehåller ett kommatecken i "ordet", t.ex. "hej, på dig" tolkas som två ord: "hej" och "på dig". I det senare exemplet ska kommatecken inte användas eftersom det genererar ett felaktigt svar i träning av ordlistor.

  Skapa en egen lista med begrepp

  Den färdiga begreppslistan är skapad av våra författare men du kan också skapa en egen lista med ord som du tycker är viktiga, för att sedan träna dig på. Du kan spara de gulmarkerade orden i texten och lägga till egna ord. Alla ord du väljer att själv spara läggs i din egen ordlista (du kan alltså inte påverka den färdiga begreppslistan).

  Du kan också kopiera de ord som finns i en färdig begreppslista till din egen ordlista. Där kan du sedan redigera, lägga till och ta bort ord, så du får en anpassad lista som just du vill träna på. Tryck på de tre punkterna jämte den färdiga begreppslistan, eller gå in i den färdiga ordlistan, och välj Spara en kopia. Begreppslistan läggs automatiskt till som en egen ordlista till det kapitel, arbetsflöde eller den bildberättelse som begreppslistan hör till. I den egna ordlistan kan du sedan gå in och lägga till egna begrepp samt redigera och ta bort de befintliga begreppen.

  Tips! Du som är lärare kan skapa en ordlista på samma sätt som beskrivs ovan och välja ut vilka viktiga begrepp du vill att just din klass ska träna på. Sedan publicerar du ordlistan så att eleverna i din kurs kan se den.

 • Fick du svar på din fråga?