Använd digitala produkter som källa

 • Det händer att elever hör av sig till oss och undrar hur de ska tänka kring källkritik när de använder sig av digitala produkter från Natur & Kultur som källa. Därför har vi tagit fram följande information om hur vi arbetar för att säkerställa digitala produkter med höga krav på tillförlitlighet. Vi ger också exempel på källhänvisningar och referenssystem.

  Här nedan hittar du:

  1) Information till dig som är elev på grundskolan, gymnasiet, komvux eller sfi

  2) Information till dig som är student på högskola eller universitet

  1) Information till dig som är elev på grundskolan, gymnasiet, komvux eller sfi

  Digitala läromedel och trovärdighet

  Natur & Kultur arbetar redaktionellt, det betyder att vi på förlaget har en redaktion bestående av förläggare som tillsammans med författare och redaktörer tar fram allt digitalt innehåll. Alla som jobbar med ett material är ämnesexperter och har en högre utbildning på universitet eller högskola inom det aktuella ämnet. I arbetet har våra författare, förläggare och redaktörer använt sig av en stor mängd källor. Alla dessa källor är granskade och allt material som ska publiceras blir kontrollerat av flera personer på redaktionen.

  Din skola eller du själv har köpt in det här läromedlet till dig, och det är inte fritt och gratis på nätet. När man på detta sätt köper licens till en digital databas, som Natur & Kulturs digitala produkter är, kan man alltid räkna med en hög trovärdighet och att den fakta som presenteras är granskad, eftersom det står en redaktion och namngivna, ämneskunniga författare bakom materialet. Det är samma sak som när man köper en tryckt faktabok.

  Hur skriver du en källhänvisning till en digital titel?

  Om du i ett skolarbete ska berätta att en digital produkt från Natur & Kultur är din informationskälla kan du göra en källhänvisning genom att kopiera länken till den del av produkten som du har läst direkt i webbläsaren (t.ex. till ett kapitel i innehållet).

  Exempel:

  https://app.digilar.se/contents/20b4c06c-e02a-4e95-bf47-39fbd94729f1

  I en källförteckning sist i din uppsats kan du göra en lista över alla källhänvisningar som innehåller följande information:

  Författare (utgivningsår), titel på produkten, länk och det datum* då du kopierade länken.

  Det kan till exempel se ut så här:

  Wigh Stellan, Bill Johanna (2013), Digilär Historia 7-9, https://app.digilar.se/contents/20b4c06c-e02a-4e95-bf47-39fbd94729f1 (tillgänglig: 2022-05-18).

  *Anledningen till att du ska skriva datum då du kopierade länken är att alla webbsidor och länkar uppdateras ibland. Det gäller även våra digitala produkter. Därför behöver du alltid ange vilket datum du har läst en informationskälla från internet.

  Du hittar information om författare och utgivningsår på vår hemsida, där du kan söka upp alla våra digitala produkter genom att skriva in titeln. Om du är inloggad i en av våra Digilär- eller Digital-produkter har du också alltid författarnamn och utgivningsår tillgängliga genom att trycka på de tre punkterna uppe i menyraden, vid titeln, och välja Information.

  Denna text är skriven av Cecilia Lilja, gymnasielärare i svenska och historia samt en av författarna till Natur & Kulturs läromedel Digilär Svenska & Sva 7-9 och Digilär Svenska gy.


  2) Information till dig som är student på högskola eller universitet

  Vetenskapliga texter och trovärdighet

  Vetenskapliga texter bygger på tidigare forskning och när du som student skriver inom din utbildning bygger du också på tidigare forskning. Du behöver då hänvisa till dessa källor på ett tydligt, konsekvent och korrekt sätt.

  Trovärdig forskning som du kan använda dig av hittar du i exempelvis avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller i vissa rapporter. Men du hittar också trovärdiga texter i många böcker. När du använder dig av Natur & Kulturs produkter kan du räkna med en hög trovärdighet och att den fakta som presenteras är granskad, eftersom det står en redaktion och namngivna, ämneskunniga författare bakom materialet.

  Natur & Kultur arbetar redaktionellt, det betyder att vi på förlaget har en redaktion bestående av förläggare som tillsammans med författare och redaktörer tar fram allt digitalt innehåll. Alla som jobbar med ett material är ämnesexperter och har en högre utbildning på universitet eller högskola inom det aktuella ämnet. I arbetet har våra författare, förläggare och redaktörer använt sig av en stor mängd källor. Alla dessa källor är granskade och allt material som ska publiceras blir kontrollerat av flera personer på redaktionen.

  Hur du refererar

  När du i din text hänvisar till texter och källor av olika slag gör du det på särskilda sätt med så kallade referenssystem. Det finns flera olika system, exempelvis Harvard, APA, Oxford, Vancouver, IEEE. Nedan finns länkar till några av dessa system.

  Olika ämnen använder sig av olika system. Därför behöver du vara uppmärksam på vilket system som fungerar bäst till den kurs eller det ämne du läser. Du kan därför behöva använda dig av flera system under din utbildning, i en kurs kanske du ska använda Vancouver, i en annan Harvard. Fråga gärna din lärare eller handledare på ditt lärosäte om vilket du ska använda. Däremot använder du alltid samma system inom en och samma text.

  Det är du som författare till texten eller produkten som är ansvarig för att du refererar på ett korrekt sätt. Om du behöver hjälp så finns det bibliotek på alla högskolor och universitet i Sverige med personal som kan hjälpa dig. Nedan finns också länkar till bra webbsidor där du kan få mer råd och tips.

  Exempel

  Nedan visas hur ett specifikt kapitel i en e-bok utgiven på Natur & Kultur kan refereras till. Det gäller ett kapitel i boken Vetenskapliga teorier för lärare Digital: https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/vetenskapliga-teorier-for-larare-vetenskapliga-teorier-for-larare-digital/

  Observera att praxis för hur referenserna ska se ut skiljer sig. Anvisningar uppdateras också återkommande. Rådgör med din lärare eller handledare om hur du ska göra.

  Vetenskapliga_teorier.JPG

  Tabellv2.JPG

  Länkar till hemsidor och andra resurser:

  Harvard: https://www.hb.se/biblioteket/skriva-och-referera/referera-till-kallor/guide-till-harvardsystemet/

  Oxford: https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/skriva-referenser/oxford-hanvisningar-i-text/

  APA: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/40505

  Stöd i akademiskt skrivande: https://skrivguiden.se

  Vad är en vetenskaplig text? https://mau.se/bibliotek/guider-och-stod/vetenskapliga-texter/

  Skriva referenser: https://mau.se/bibliotek/guider-och-stod/referenser/#accordion-16000

  Många lärosäten erbjuder programvara för att skriva referenser. Ett exempel är Endnote. Kontakta ditt bibliotek för mer information och hjälp om dessa program.

  Denna text är skriven av Anna Jobér, docent vid fakulteten för lärande och samhälle, Malmö Universitet.

 • Fick du svar på din fråga?