Var finns Sök-funktionen i Digilär- och Digitalprodukter?

  • Du hittar sökfunktionen till vänster under Innehållsmenyn när du är inne i en Digilär- eller Digitalprodukt. Med Sök får du resultat i det läromedel som du är inne i och söker. Är du i en kurs med flera Digilär- och Digitalprodukter sker sökningen i alla de läromedel som finns med i kursen.

    Du hittar Sök endast när du är inne i ett läromedel.

    Sök_produktsida_artikel.PNG

  • Fick du svar på din fråga?