NOKflex Matematik står på egna ben

  • NOKflex Matematik är baserat på Matematik 5000 och Matematik 5000+, men är inte helt identiskt med vare sig Matematik 5000 (äldre ämnesplanen) eller den nya upplagan Matematik 5000+ (alla kurser finns ännu inte i Matematik 5000+). Vi har velat behålla det som är bra i NOKflex Matematik sedan tidigare men också lagt in nytt material där det har behövts.

    NOKflex Matematik 1b och 1c jämfört med Matematik 5000+ 1b och 1c
    NOKflex Matematik 1b och 1c har samma kapitelindelning som de tryckta böckerna Matematik 5000+ 1b och Matematik 5000+ 1c, men inte exakt samma uppgifter och därmed inte samma numrering.

    Uppdaterade uppgiftsnummer
    Vi har efter revideringen gjort en uppdatering av uppgiftsnummer, så att numreringen i NOKflex Matematik blir tydlig. NOKflex Matematik kommer alltså framöver att vara ett eget läromedel med egen numrering.

  • Fick du svar på din fråga?