Uppföljning i NOKflex

  • I mitten av maj 2020 uppdaterade vi funktionaliteten i Uppföljning – Elevmatris i NOKflex Matematik för lärare. Elevmatrisen fick då följande nya funktioner:

    • Som lärare kan du se hur stora svårigheter eleven har haft på varje nivå – dessa visas med tre färger där röd färg betyder stora problem, gul färg att det varit utmanande och grön färg att eleven svarat rätt på de flesta uppgifterna. Om nivån är blå i Elevmatrisen har eleven klarat nivån innan dessa nya färger infördes i mitten av maj 2020.
    • Genom att du klickar i matrisen (en nivå/ruta i ett avsnitt på en specifik elev) kommer du till elevens övningslista i avsnittet och kan granska elevens svar och se svarshistoriken i enskilda övningar.

    Se gärna filmen Uppföljning i NOKflex (ca 2 min) som förklarar hur funktionaliteten i Elevmatrisen under Uppföljning fungerar.

  • Fick du svar på din fråga?