Hur vet jag när en elev har repeterat en nivå i NOKflex?

  • 24 timmar efter att eleven har klarat en nivå i NOKflex Matematik kan hen rensa den (med suddgummit) och göra om.

    Läraren har fortfarande tillgång till samtlig information om elevens tidigare försök via Elevmatrisen och övningens svarshistorikEtt streck under en färgad ruta visar att eleven har rensat nivån och repeterat. En grå ruta med streck betyder att eleven har rensat nivån och håller på att räkna om den. 

    NOKflex_nivå_göraom.png

    Oavsett om du har aktiverat de blå nivåerna eller de gröna-gula-röda nivåerna för elever under kursens Teori & övningar ser du som lärare fortfarande de gröna-gula-röda färgerna i Elevmatrisen. 

  • Fick du svar på din fråga?