Vad betyder färgerna i övningslistan i NOKflex?

 • Nivåfärgerna i övningslistan i NOKflex Matematik visar med vilken svårighet eleven har löst uppgifterna.

  nivåer.gif

  Grön färg och en grön bock kan betyda att eleven har svarat rätt direkt på de flesta övningar inom nivån.

  Gul färg och en gul bock med streckad linje kan betyda att eleven har svarat fel några gånger eller ofta tittat på ledtrådar.

  Röd färg och en röd bock med två linjer kan betyda att eleven ofta har svarat fel eller tittat på lösningar innan svar.

  markeringar.jpg

  Under lärarens Kursinställningar finns möjligheten att inaktivera grön, gul och röd nivåfärg för eleverna i kursen. Istället visas då blå färger för eleverna som enbart visar om eleven har påbörjat en nivå eller gjort klart den. Dock kan du som lärare fortfarande se de gröna, gula och röda nivåfärgerna för respektive elev för att bättre kunna följa upp deras arbete.

 • Fick du svar på din fråga?