Varför får jag fel när jag skriver in rätt svar i NOKflex?

  • Läs noga igenom övningstexten igen så att du inte missat en hänvisning till hur svaret ska skrivas in i svarsrutan.

    Ta gärna hjälp av informationen under Inmatningshjälp som finns intill varje övning under Teori & övningar. Innehåller t. ex. en exponent flera termer eller faktorer bör du skriva dessa inom parentes (se bild). 

    NOKflex_inmatningshjälp.png

    Du kan också ta hjälp av inmatningshjälpens tangentbord. Ser du inte tangentbordet aktiverar du det i högst upp i inmatningshjälpen (det blå reglaget i bilden ovan) eller under dina inställningar. 

    Kontakta kundsupport om problemet inte löser sig efter ovanstående åtgärder. 

  • Fick du svar på din fråga?