Hur aktiverar jag hjälplistan i NOKflex?

  • Hjälplistan, som finns längst ned i högra hörnet i NOKflex, måste alltid aktiveras av läraren för att elever ska kunna ställa sig i kö, oavsett hur man loggar in. Listan är sedan aktiv under 90 minuter.

    Efter att läraren har aktiverat hjälplistan, kan eleven gå med i listan genom att klicka på Jag behöver hjälp.

  • Fick du svar på din fråga?