Hur döljer lärare kapitel, delkapitel eller avsnitt i NOKflex?

  • Under Teori & övningar kan läraren välja att dölja kapitel, delkapitel och avsnitt. När t ex ett kapitel är dolt syns det inte för elever.  Väljer du att visa innehållet igen blir det synligt för eleverna.

    Om du döljer en del som eleven jobbar på just nu, kommer eleven få ett meddelande där det står att läraren har dolt innehållet. Eleven skickas därefter till Teori & övningar.

    dolj.gif

  • Fick du svar på din fråga?