Går det att bestämma vilka övningar eleverna ska göra i NOKflex?

  • Ja. I övningslistan kan läraren flaggmarkera övningar för kursen. När eleverna i sin tur öppnar övningslistan ser eleverna lärarens flaggmarkeringar. Markeringen syns också i respektive markerad övning.

    Om eleverna använder adaptiviteten i NOKflex kommer lärarens markerade uppgifter att prioriteras och ingå i det adaptiva flödet av övningar som eleven får. 

    Du kan också t.ex. via Meddelanden i NOKflex eller på annat sätt informera eleverna om att du markerat övningar som de ska göra och var de hittar dem. Du kan kopiera länkar till uppgifterna och klistra in i ditt meddelande.

  • Fick du svar på din fråga?