Går det att flytta elever mellan kursgrupper så att de har kvar sin progression i NOKflex?

  • Ja, det går bra. Progression och framsteg i NOKflex sparas på elevens konto, inte i kursgruppen. 

  • Fick du svar på din fråga?