Hur får eleverna tillgång till resultatet från en diagnos i NOKflex?

  • Läraren kan dela resultatet på två olika sätt. När en lärare avslutar en diagnos väljer hen om eleverna ska få reda på sitt resultat eller inte. Om läraren väljer att visa resultatet får eleverna en notis om att resultatet finns tillgängligt. Eleven ser endast om svaret är rätt eller fel. Läraren kan även välja att inte visa resultatet. Då avslutas diagnosen och notisen blir inaktiv.  

    Dela diagnosresultat1.jpg   

    Läraren kan också välja att dela resultatet efter att en diagnos är avslutad. Öppna den avslutade diagnosen och klicka på menyn med de tre prickarna. Välj "Dela".   

    Dela diagnosresultat2.PNG  

     

  • Fick du svar på din fråga?