Kan man skriva ut diagnosen i NOKflex?

  • Det finns inte någon funktion i NOKflex för att skriva ut diagnoser i dagsläget.

  • Fick du svar på din fråga?