Kan jag starta en diagnos för enskilda elever i NOKflex?

  • Ja. När läraren klickar på STARTA finns möjligheten att starta diagnosen "För enskilda individer" eller starta diagnosen "För hela kursen". 

  • Fick du svar på din fråga?