Kan jag starta en diagnos för enskilda elever i NOKflex?

  • Ja. När läraren trycker på STARTA i diagnosverktyget i NOKflex finns möjligheten att starta diagnosen För enskilda individer eller starta diagnosen För hela kursen vilket innebär att diagnosen startas för hela gruppen.

  • Fick du svar på din fråga?