Är övrigt innehåll låst när man kör diagnosen eller lektionsaktiviteterna i NOKflex?

  • Nej, eleven kan komma åt övrigt innehåll när en lektionsaktivitet eller diagnos är startad. 

  • Fick du svar på din fråga?