Hur kommer jag tillbaka till övningen jag senaste räknade på i NOKflex?

  • Klicka på Fortsätt plugga på sidan Översikt så kommer du till den övning som du räknade på senast.

  • Fick du svar på din fråga?