Vad innebär det att övningar är indelade i fem nivåer i NOKflex?

  • Övningarna i varje avsnitt är indelade i upp till fem svårighetsnivåer där övningar på nivå fem är de mest utmanande.

  • Fick du svar på din fråga?