Hur kommer man vidare till nästa nivå i NOKflex?

  • När hela progressbaren är fylld kommer man automatiskt till nästa svårighetsnivå. Hur snabbt progressbaren fylls på beror på om eleven har behövt ta hjälp av ledtrådar och lösningar (om eleven valt alternativet där NOKflex väljer ut övningar).

    Om eleven valt att göra Alla övningar i ordning kommer hen till nästa svårighetsnivå när alla övningar är gjorda eller om hen själv väljer att gå till nästa svårighetsnivå via Övningslistan.

    Läs mer om hur eleven själv kan välja övningar här.

  • Fick du svar på din fråga?