Om läraren delar lösning med kursen i NOKflex, syns det vilken elev som skickat in lösningen?

  • Om läraren väljer att inte Visa namn på den som skickat lösningsförslaget vid delning så står inte vilken elev som har skickat in lösningsförslaget. Läraren kan också välja att visa namnet och då syns namnet på eleven som skickat in lösningsförslaget.

  • Fick du svar på din fråga?