Hur mäts den aktiva pluggtiden i NOKflex?

  • Med antal arbetade minuter menas aktiv tid då man varit inne i en övning och räknat. Man måste ha öppnat och avslutat en övning för att tid ska registreras. Max 15 minuter per övning räknas.

  • Fick du svar på din fråga?