Behöver jag ha avtal för att handla på nok.se?

  • Du behöver vara personal på en skola eller en organisation som bedriver utbildning om du vill handla till avtalspriser. Du behöver också ett konto hos Natur & Kultur som är kopplat till skolan/organisationen, med ett kundnummer. Då är du avtalskund och kan handla läromedel för din skolas/organisations räkning på nok.se. Priserna för avtalskunder på nok.se är exklusive moms och endast avsedda för skolor och organisationer som bedriver utbildning.

    Du kan också handla på nok.se som privatkund (med ett konto som inte är anslutet till en skola/organisation) eller företagskund. Som privatkund behöver du inte ha något avtal, priserna visas inklusive moms och du betalar med Klarna. Som företagskund handlar du till ditt företag, priserna visas exklusive moms och du betalar med Klarna.

  • Fick du svar på din fråga?