Vår skola har gjort en integration med Natur & Kultur, var ska eleverna logga in?

  • Eleverna loggar oftast in direkt i skolans lärplattform, eller via de olika inloggningsalternativen som finns på Natur & Kulturs inloggningssida t.ex. för Skolfederation och Skolon. 

  • Fick du svar på din fråga?