Vad är NOKflex Code?

  • NOKflex Code är en webbaserad programmeringsmiljö där elever på högstadiet och gymnasiet enkelt kan komma igång med programmering i matematik. 

    NOKflex Code ingår i NOKflex Matematik men kan också köpas som fristående produkt och användas med andra matematikläromedel.

    Python3 är programmeringsspråket som används i NOKflex Code.

    Läs mer om NOKflex Code här.

  • Fick du svar på din fråga?