Vilka kurser är NOKflex Code anpassad för?

  • Programmering ingår i kurs- och ämnesplanerna för matematik i årskurs 7–9 samt gymnasiets kurser 1c, 2c, 3b, 3c, 4 och 5. NOKflex Code är anpassad för dessa kurser men ingår i alla kurser i NOKflex Matematik. Materialet för alla kurser ovan ingår och du väljer själv kursen du vill följa i NOKflex Code.

  • Fick du svar på din fråga?