Får jag kopiera sidor ur digitalböckerna?

  • Av upphovsrättsliga skäl är det inte tillåtet att kopiera sidor ur en digitalbok, med undantag för det som gäller enligt avtal med Bonus Copyright Access.

  • Fick du svar på din fråga?