Vad innehåller Matematik 5000-appen och hur använder jag den?

 • Förutom att Matematik 5000-appen innehåller svar, ledtrådar och lösningar till bokens alla övningsuppgifter kan funktionerna Historik samt filmer och tester hjälpa dig att uppmärksamma, hålla reda på och repetera vad du behärskar och vad du behöver träna mera på, till exempel så här:

  – Innan du börjar med övningsuppgifterna tittar du på en lektionsfilm som presenterar nya begrepp eller metoder att ta sig an en viss sorts problem.

  – Sedan räknar du igenom övningsuppgifterna från boken och kontrollerar dina svar mot appens svar. Om de inte stämmer överens kan du ta hjälp av en ledtråd och försöka lösa uppgiften på nytt.

  – Vare sig du kommer fram till rätt svar på egen hand eller inte, kan du jämföra din lösning med appens lösning så att du vet om du behöver be din lärare om hjälp eller inte. Till vissa av bokens övningar finns dessutom inspelade lösningsfilmer som du kan titta på.

  – De övningar du känner dig säker på markerar du med Klar och de övningar som du fortfarande tycker känns svåra markerar du med Inte klar.

  – När du är klar med ett helt kapitel kan du göra det självrättande kapiteltestet och sedan utvärdera resultatet. Du kan göra om ett test hur många gånger du vill. Det senaste resultatet lagras i Historik.

  – Du kan slutligen repetera hela kursen genom att testa dina kunskaper med hjälp av kurstesterna. Även dessa kan du göra om hur många gånger du vill och det senaste resultatet lagras i Historik.

  – Inför ett större prov som t.ex. omfattar en hel kurs kan du gå igenom din egen historik för att se vad du är klar med och inte klar med. Det du har markerat med Inte klar kan du då ta dig an på nytt genom att till exempel läsa igenom bokens teori, sedan titta på tillhörande filmgenomgångar och lösningsfilmer och slutligen försöka lösa uppgifterna igen. Avslutningsvis kan du göra om kapiteltesterna och kurstesterna.

  Observera att Matematik 5000+ (d.v.s. de senaste upplagorna som följer de ändrade ämnesplanerna för gymnasiet 2021) inte finns i denna app. 

  Vänligen notera: Matematik 5000-appen uppdateras inte längre och försäljningen upphör.

 • Fick du svar på din fråga?