Vad är skillnaden mellan kapiteltester och kurstester i Matematik 5000-appen och vad innehåller de?

  • I Matematik 5000-appen utgörs kapiteltesterna av ett test med 10 frågor per kapitel, där ett svarsalternativ av tre är det korrekta. Kurstesterna täcker hela den aktuella kursen. De ges i två versioner, en med 10 Sant eller falskt-frågor och en med 10 flervalsfrågor. Observera att man ofta behöver både papper och penna samt digitala hjälpmedel för att kunna räkna ut svaret.

  • Fick du svar på din fråga?