Kom igång med Mål 1 Interaktiv studiehandledning

 • mal1_interaktiv3.png

  Introduktion till Mål 1 interaktiv studiehandledning

  Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål 1 Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. En tydlig arbetsgång utmärker studiehandledningen. Eleven lotsas stegvis genom läroboken och får samtidigt insikt om hur den egna inlärningen går till och vilka områden som behöver utvecklas. Som lärare ser du elevens utveckling och aktivitet.

  Mål 1 Interaktiv studiehandledning används tillsammans med Mål 1 lärobok och övningsbok.

  Se filmen om Mål 1 Interaktiv studiehandledning (2:23)

  I artikeln Kom igång med dina digitala läromedel hittar du instruktioner för hur du skapar konton, aktiverar läromedel, skapar kursgrupper och tilldelar licenser till elever.

  Användarguide för Mål 1 Interaktiv studiehandledning

  I denna guide beskrivs de olika funktionerna i Mål 1 Interaktiv studiehandledning och hur den är tänkt att användas.

  Hämta Mål 1 Interaktiv studiehandledning användarguide (pdf)

  Mal1int_anvguide_framsida.JPG

  I artikeln Kom igång med dina digitala läromedel hittar du instruktioner för hur du skapar konton, aktiverar läromedel, skapar kursgrupper och tilldelar licenser till elever.

  Snabbguide Mål 1 Interaktiv studiehandledning

  I snabbguiden hittar du en kort och lättöverskådlig genomgång av funktionerna i Mål 1 Interaktiv studiehandledning.

  Hämta snabbguide för Mål 1 Interaktiv studiehandledning - Elev (pdf)

  Observera att den första sidan av snabbguiden inte har uppdaterad information gällande inloggning. Här hittar du uppdaterad information om inloggning.

  Mal1_snabbguide_elev.JPG

  Läs mer om Mål 1 Interaktiv studiehandledning här

 • Fick du svar på din fråga?