Kom igång med Mål 1 Interaktiv studiehandledning

  • mal1_interaktiv3.png

    Genom att vara lättillgänglig, användarvänlig och tydlig hjälper Mål 1 Interaktiv studiehandledning dig att undervisa på ett flexibelt sätt. En tydlig arbetsgång utmärker studiehandledningen. Eleven lotsas stegvis genom läroboken och får samtidigt insikt om hur den egna inlärningen går till och vilka områden som behöver utvecklas. Som lärare ser du elevens utveckling och aktivitet.

    Mål 1 Interaktiv studiehandledning används tillsammans med Mål 1 lärobok och övningsbok.

    I artikeln Kom igång med dina digitala läromedel hittar du instruktioner för hur du skapar konton, aktiverar läromedel, skapar kurser (tidigare på nok.se: grupper) och tilldelar licenser till elever.

    Läs mer om Mål 1 Interaktiv studiehandledning här

  • Fick du svar på din fråga?