Använd digitala produkter som källa - Högskola (utkast)

 • Information till dig som är student på högskola eller universitet

  Vetenskapliga texter och trovärdighet

  Vetenskapliga texter bygger på tidigare forskning och när du som student skriver inom din utbildning bygger du också på tidigare forskning. Du behöver då hänvisa till dessa källor på ett tydligt, konsekvent och korrekt sätt.

  Trovärdig forskning som du kan bygga på hittar du i exempelvis avhandlingar, vetenskapliga artiklar eller i rapporter. Men du hittar också trovärdiga texter i många böcker. När du använder dig av Natur och Kulturs produkter kan du räkna med att det finns det finns en hög trovärdighet och att den fakta som presenteras är granskad, eftersom det står en redaktion och namngivna, ämneskunniga författare bakom materialet.

  Natur & Kultur arbetar redaktionellt, det betyder att vi på förlaget har en redaktion bestående av förläggare som tillsammans med författare och redaktörer tar fram allt digitalt innehåll. Alla som jobbar med ett material är ämnesexperter och har en högre utbildning på universitet eller högskola inom det aktuella ämnet. I arbetet har våra författare, förläggare och redaktörer använt sig av en stor mängd källor. Alla dessa källor är granskade och allt material som ska publiceras blir kontrollerat av flera personer på redaktionen.

  Hur du refererar

  När du i din text hänvisar till texter och källor av olika slag gör du det på särskilda sätt med så kallade referenssystem. Det finns flera olika system, exempelvis Harvard, APA, Oxford, Vancouver, IEEE. Nedan finns länkar till några av dessa system.

  Olika ämnen använder sig av olika system. Därför behöver du vara uppmärksam på vilket system som fungerar bäst till den kurs eller det ämne du läser. Du kan därför behöva använda dig av flera system under din utbildning, i en kurs kanske du ska använda Vancouver, i en annan Harvard. Fråga gärna din lärare eller handledare på ditt lärosäte om vilket du ska använda. Däremot använder du alltid samma system inom en och samma text.

  Det är du som författare till texten eller produkten som är ansvarig för att du refererar på ett korrekt sätt. Om du behöver hjälp så finns det bibliotek på alla högskolor och universitet i Sverige med personal som kan hjälpa dig. Nedan finns också länkar till bra webbsidor där du kan få mer råd och tips.

  Exempel

  Nedan visas hur ett specifikt kapitel i en e-bok utgiven på Natur och Kultur kan refereras till. Det gäller ett kapitel i boken Vetenskapliga teorier för lärare Digital: https://www.nok.se/titlar/laromedel-b2/vetenskapliga-teorier-for-larare-vetenskapliga-teorier-for-larare-digital/

  Vetenskapliga_teorier.JPG

  Harvard:
  Med Harvardsystemet refereras till elektroniska böcker (e-böcker) på samma sätt som till tryckta böcker. Ibland finns det en beständig länk till e-boken (exempelvis DOI eller URL) och då ska den anges.

  I din text:   
  (Jobér och Serder 2021) 
    
  I källförteckningen:
  Jobér, A., & Serder, M. (2021). Abbot, J., & Nordén, A. (2021). Vetenskapliga teoriers funktion och roll i utbildning. I M. Serder & A. Jobér (Red.). Vetenskapliga teorier för lärare. Natur & Kultur, ss. 15–25.

   Oxford:

  I din text:
  källa_i_texten.JPG

  Längst ner på sidan:

  källa_längst_ner.JPG

  I källförteckningen:
  Jobér, Anna & Serder, Margareta. Vetenskapliga teoriers funktion och roll i utbildning. I M. Serder & A. Jobér (Red.). Vetenskapliga teorier för lärare. Natur & Kultur, ss. 15–25.

  APA:

  I din text:
  Jober & Serder, 2022
  Jober och Serder (2022) menar att…

  I din källförteckning:
  Jobér, A., & Serder, M. (2021). Abbot, J., & Nordén, A. (2021). Vetenskapliga teoriers funktion och roll i utbildning. I M. Serder & A. Jobér (Red.). Vetenskapliga teorier för lärare. Natur & Kultur, ss. 15–25.

  Länkar till hemsidor och andra resurser:

  Harvard: https://www.hb.se/biblioteket/skriva-och-referera/referera-till-kallor/guide-till-harvardsystemet/

  Oxford: https://www.umu.se/bibliotek/soka-skriva-studera/skriva-referenser/oxford-hanvisningar-i-text/

  APA: https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/40505

  Stöd i akademiskt skrivande: https://skrivguiden.se

  Vad är en vetenskaplig text? https://mau.se/bibliotek/guider-och-stod/vetenskapliga-texter/

  Skriva referenser: https://mau.se/bibliotek/guider-och-stod/referenser/#accordion-16000

  Många lärosäten erbjuder programvara för att skriva referenser. Ett exempel är Endnote. Kontakta ditt bibliotek för mer information och hjälp om dessa program.

 • Fick du svar på din fråga?