Kom igång med dina digitala läromedel – Skolon

 • Om din skola är kopplad till Skolon hos Natur & Kultur innebär det att skolan ska använda Skolon som samlingsplats för sina digitala verktyg. Detta påverkar bland annat inloggning, licenstilldelning och administration av konton.

  Här nedan går vi igenom följande steg som hjälper dig att komma igång med dina digitala läromedel och kostnadsfritt extramaterial i Skolon:

  A. Inloggning

  B. Administration av konton, klasser och grupper

  C. Licenser

  D. Kostnadsfritt extramaterial och testlicenser

  E. Kurser hos Natur & Kultur

  F. Om du har frågor

  A. Inloggning

  1) All inloggning till Natur & Kultur ska ske via Skolon (skolon.com, eller länk i skolans lärplattform som går via Skolon). Det gäller både lärare och elever.

  2) Elever och lärare som har Natur & Kulturs läromedel eller kostnadsfritt extramaterial tilldelade till sig i Skolon får ett konto skapat automatiskt (om de inte har ett) och loggas in hos Natur & Kultur (NOKportalen) när de trycker på ett läromedel eller extramaterial i Min samling i Skolon.

  B. Administration av konton, klasser och grupper

  1) Alla användarkonton, klasser och grupper skapas och administreras i Skolon (eller synkas från skolans system till Skolon). Dessa skickas sedan över till Natur & Kultur och kan endast ändras i Skolon av skolans personal som har rätt behörighet i Skolon.

  2) Konton, klasser och grupper skapas, tas bort och uppdateras automatiskt hos Natur & Kultur när skolan är kopplad till Skolon. För att ett konto ska överföras till Natur & Kultur från Skolon behöver läraren eller eleven ha fått läromedel/extramaterial tilldelade till sig i Skolon.

  C. Licenser (digitala läromedel etc.)

  1) Skolans Skolon-administratör tilldelar licenser till elever och lärare i Skolon. Det är alltså oftast bara den eller de på skolan som har rollen administratör i Skolon som kan tilldela skolans köpta licenser.

  2) Licenser som finns på skolan i Skolon syns för lärare och elever, och kan användas, först efter att de har tilldelats av skolans Skolon-administratör.

  3) Köp av licenser kan ske på olika sätt, direkt via Skolon om skolan satt upp detta, eller via andra återförsäljare. Här ser du hur du lägger till licenserna på skolan i Skolon om du köpt via återförsäljare. Köper skolan via Skolon läggs licenserna oftast direkt på skolan i Skolon.

  4) När du lägger till licenser på skolan i Skolon startas de direkt och får ett slutdatum.

  D. Kostnadsfritt extramaterial och testlicenser

  1) Natur & Kulturs kostnadsfria extramaterial hittar du via Biblioteket i Skolon som gratisverktyg (sök på Extramaterial). Dessa kan lärare tilldela till enskilda elever, grupper eller klasser. 

  2) Du kan testa Natur & Kulturs digitala läromedel kostnadsfritt via Skolons Bibliotek. Testlicenser kan alla lärare lägga till själva, utan hjälp av Skolon-administratör. Testlicenserna gäller i 30 dagar och kan testas tillsammans med elever. På Skolons supportsidor finns instruktioner för hur du testar i Skolon.

  E. Kurser hos Natur & Kultur

  1) Det är genom kurser i NOKportalen som lärare kopplar ihop sig med sina elever inom ett ämne eller läromedel (kurser motsvarar oftast undervisningsgrupper). För att till exempel kunna följa upp elevernas arbete i läromedlet eller extramaterialet behöver läraren skapa en kurs för Digilär, Digital och Extramaterial. I kursen lägger läraren till eleverna och läromedlet/extramaterialet.

  2) För NOKflex Matematik skapas kurserna automatiskt via Skolon-kopplingen eftersom man för detta läromedel redan i Skolon väljer vilka grupper som ska ha NOKflex. Tips! Tryck på Natur & Kultur-loggan i NOKflex för att komma till din startsida i NOKportalen om du vill komma åt kursadministration.

  F. Om du har frågor

  1) Har du frågor om användarkonton, klasser, grupper eller licenstilldelning kontakta alltid skolans Skolon-administratör i första hand (skolans IT-ansvarig eller IKT-pedagog kan säkert hjälpa till om du inte vet vem som är Skolon-administratör på din skola).

  2) Vid andra frågor eller eventuella problem är du varmt välkommen att kontakta oss på Natur & Kultur.

 • Fick du svar på din fråga?